Villaägarnas Riksförbund

Bra Maud, men långt ifrån tillräckligt!

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:48 CET

Maud Olofsson lovar idag på DN-debatt att gå Villaägarnas krav på en reglering av tillsvidarepriserna på elmarknaden till mötes. Det är ett steg i rätt riktning. Men det är långt ifrån tillräckligt.

– Cirka 10 procent av ett villahushålls disponibla inkomst går numera till att betala elräkningar. De flesta påverkas inte alls av dagens besked från Maud Olofsson. Fler åtgärder är därför helt nödvändiga, exempelvis sänkt elskatt och en hårdare reglering av elnätbolagens monopolsituation, säger Joacim Olsson, vice förbundsdirektör på Villaägarnas Riksförbund.

Maud Olofssons besked innebär att hon tagit till sig det andra av de fem konkreta förslag som Villaägarna framförde i början av vintern, under rubriken "Så här kan vi sänka din elräkning, Maud Olofsson!". Nedan framgår förslagen på nytt:

1. Sänk elskatten! Genom att sänka elskatten kompenseras hushållen för de höga elpriser som är ett resultat av politiska beslut. Detta påverkar inte koldioxidutsläppen, eftersom dessa bestäms helt och hållet av systemet med utsläppsrätter.

2. Reformera systemet med tillsvidarepriser! Kunder som inte aktivt valt sin elhandlare är utlämnade till elbolagens goda vilja. De allra flesta får betala ett alltför högt pris, eftersom det saknas en skyddande lagstiftning. Tillsätt snarast en utredning om detta.

3. Ta kontrollen över prisutvecklingen i elnäten! Priserna i elnäten stiger okontrollerat. Prioritera konsumentskyddet på denna monopolmarknad och inför en prismodell som hejdar prisökningarna.

4. Skärp tillsynen över fjärrvärmemarknaden! Fjärrvärmemarknaden är en oreglerad monopolmarknad, där kunden står utan skydd. Skapa en myndighet som övervakar prisutvecklingen och ställer krav på branschen.

5. Stöd energieffektiviseringar i småhus! Ett statligt stöd för energibesparande åtgärder i småhus skulle spara energi och skapa jobb. Koppla ett ekonomiskt stöd till de åtgärder som rekommenderas i en energideklaration.

För mer information:

Jakob Eliasson, energipolitisk expert, telefon 0768-48 13 00

Joacim Olsson, vice förbundsdirektör, telefon 070-969 19 40


Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 323 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se.