Kristdemokraterna, KD

Bra med beslut om kvinnojourer innan sommaren

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:13 CEST

– Det är ett bra besked till alla utsatta kvinnor att riksdagen ska fatta beslut om kommunernas stöd till kvinnojourer innan sommaren.

Det säger Maria Larsson, Kristdemokraternas vice partiledare, på torsdagen med anledning av riksdagens beslut att återförvisa socialutskottets betänkande till utskottet. Beslutet innebär att riksdagen ges en möjlighet att ta ställning till det lagförslag som kristdemokraterna presenterat och som skulle ställa krav på alla kommuner att stödja en kvinnojoursverksamhet.

– Jag hoppas att alla partier kan lägga partiprestigen åt sidan och i stället ena sig bakom en reform som skulle innebära oerhört mycket för de kvinnor och barn som utsätts för hot och våld i nära relationer och i det egna hemmet.

– Det finns ingen anledning att fortsätta dra den här frågan i långbänk. Frågan har redan utretts två gånger och de allra flesta remissinstanser har uttalat sitt stöd för lagändringen.

Kristdemokraterna har föreslagit att 5 kap 11 § i socialtjänstlagen skärps från att vara vad som kallas ett ”bör krav” till att bli ett ”ska krav” för kommunerna. Efter en förändring skulle paragrafen lyda: ”Socialnämnden skall verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. Socialnämnden skall härvid särskilt beakta att kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för hot, våld eller andra övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.”


För mer information:

Maria Larsson
vice partiordförande
tel. 08-786 48 10
mobil. 070-343 95 84

Magnus Kolsjö
politiskt sakkunnig
tel. 08-786 66 33
mobil. 076-527 25 72

Susanne Ahlström
pressekreterare
tel. 08-786 51 49
mobil. 076-527 25 73

hemsida
www.kristdemokraterna.se

bildbank
www.bildbank.kristdemokraterna.se