Sveriges Kommuner och Landsting

Bra med fördjupad analys av psykiatrin

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2003 17:39 CEST

- Vi hoppas på ett gott samarbete med Anders Milton som utsetts till ny psykiatrisamordnare säger Landstingsförbundets ordförande, Lars Isaksson. I den diskussionen är det viktigt att understryka att hela hälso- och sjukvårdssektorn idag är underfinansierad.


- Psykiatrins resurser har legat stilla under 1990-talet och utgör ca 10 – 11 procent av hela sjukvårdens resurs. Men behovet av psykiatrisk vård och antalet patienter har ökat kraftigt under samma period. Inte minst inom barn och ungdomspsykiatrin har patientantalet ökat starkt. Vi måste därför se över resurstilldelningen. Det är dock ett problem att hela hälso- och sjukvårdssektorn idag är underfinansierad.

- Nationella handlingsplanen tillför pengar, men de är inte specialdestinerade enbart till psykiatrin, utan skall räcka till utveckling inom fler områden. Hit hör både primärvården och äldrevården. Landstingen har påbörjat satsningar på kompetensutveckling, ökade personalresurser mm.

- Förslaget om en gemensam nämnd kan vara ett instrument för att skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan kommuner och landsting. Men man ska också veta att det är stora skillnader mellan olika landsdelar och många gånger är det bristen på specialiserad personal som sätter gränserna. Inom psykiatrin är var femte specialistläkartjänst obesatt.

- Jag ser fram emot det kommande samarbetet mellan psykiatrisamordnaren och kommuner och landsting, avslutar Lars Isaksson.