Sveriges Kommuner och Landsting

Bra med lagfäst vårdgaranti

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 17:01 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting är positiv till de förslag som föreslås i delbetänkandet "Utredningen om patientens rätt". Bland annat ska vårdgarantin lagfästas i en ny paragraf i hälso- och sjukvårdslagen.

Fritt vårdval och överenskommelsen om vårdgarantin är några exempel på det som stärker patientinflytandet i hälso- och sjukvården.

Utredningen "Patientens rätt" föreslår bland annat att en ny paragraf införs i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt den ska varje landsting besluta om en vårdgaranti som reglerar vilka delar av vårdens tillgänglighet som den ska innehålla. Det är dock viktigt att det tydligt framgår att det handlar om väntetiderna till besök eller behandling och inte själva insatsen i sig.

-Det är bra att utredaren valt att bygga vidare på det arbete som redan idag bedrivs i landstingen för att stärka patienternas inflytande i vården, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) delar också utredarens bedömning om att de maximala tidsgränserna i den nationella vårdgarantin behöver kortas.

-I dagsläget vill vi inte låsa oss för någon annan tidsgräns än den som gäller idag. Men det är viktigt att strama upp vårdgarantin. Patienterna ska inte behöva vänta 90 dagar för att träffa en specialist eller på en undersökning, exempelvis röntgen, säger Anders Knape.

Reservation lämnades av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Läs mer om SKL:s arbete med vårdgarantin

För mer information: Roger Molin, biträdande avdelningschef på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 76 65, mobil: 070-692 43 02, e-post: roger.molin@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01