Sveriges Byggindustrier

Bra med nationella byggkrav

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 10:27 CET

Sveriges Byggindustrier vill ha långsiktiga, tydliga och nationellt fastställda byggregler och stödjer därför Byggkravsutredningens förslag att kommuner inte ska få ställa högre krav på byggnader än vad byggreglerna säger. 
– Allt fler kommuner ställer idag olika särkrav, oftast gällande energianvändning, vilket leder till ökade kostnader på 10-15 procent.  I slutänden drabbar detta de boende, säger Björn Wellhagen ansvarig för husbyggnadsfrågor Sveriges Byggindustrier.

– Egenskapskrav på byggnader bör vara desamma över hela landet. Detta för att möjliggöra en högre grad av industriellt byggande, och därmed lägre kostnader för bostadsbyggande, fortsätter Björn Wellhagen.

– Vi står bakom de mål för energieffektivisering i byggnader som riksdagen har beslutat om. Vi anser dock att energipolitik bör bedrivas på nationell nivå och att det är Boverkets byggregler (BBR) och inte enskilda kommuner som ska reglera energikraven på byggnader, säger Maria Brogren, expert på energifrågor Sveriges Byggindustrier.

 – De nationella energikraven bör ses över och utformas så att de skapar goda förutsättningar för ett kostnads­effektivt, marknadsdrivet och lönsamt byggande av lågenergihus. Det behöver bli enklare och billigare att bygga lågenergihus – inte dyrare och krångligare, avslutar Maria Brogren.

För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen ansvarig för husbyggnadsfrågor på Sveriges Byggindustrier 0708 99 58 65 eller Maria Brogren, expert på energifrågor vid Sveriges Byggindustrier 0761 36 09 10.

Läs Sveriges Byggindustriers särskilda yttrande till Byggkravsutredningen

För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, ansvarig Husbyggnad Sveriges Byggindustrier, tel. 0708 99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org eller  Maria Brogren, expert på energifrågor  Sveriges Byggindustrier 0761 36 09 10.

Pressbilder: http://www.bygg.org/presskontakt/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org