Sveriges Kommuner och Landsting

Bra med nya pengar till vägar och järnvägar

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 16:39 CEST

Regeringens aviserade satsning på infrastrukturen är välbehövlig anser Sveriges Kommuner och Landsting.
- En fungerande infrastruktur är viktig för hela landet, både för människors vardag och för näringslivets utveckling, säger SKL:s ordförande Anders Knape.

På en presskonferens på torsdagen meddelade regeringen att 7,62 miljarder kronor satsas på vägar och järnvägar under 2009 och 2010. Tidigare, i budgetpropositionen för 2008, gjorde regeringen en förstärkning på väg och järnväg med drygt 1 miljard kronor per år. Totalt innebär det att satsningarna på vägar och järnvägar ökar med 10 miljarder de kommande två åren.

-Vi är mycket positiva till regeringens initiativ. Behovet av ett kraftigt tillskott av pengar till vägar och järnvägar är stort. Under lång tid har Sverige satsat betydligt mindre på vägar och järnvägar än våra europeiska grannländer. Samtidigt är vi ett synnerligen exportberoende land med stora avstånd, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-Satsningen stämmer väl överens med kommuners, landstings och regioners krav på att infrastrukturen prioriteras. En fungerande infrastruktur är avgörande för att kommuner, landsting och regioner ska kunna bidra till en positiv regional utveckling, säger Anders Knape.

-Omställningen till ett mer klimatanpassat samhälle ställer också krav på investeringar i transportsystemet.

-Stora satsningar på infrastruktur måste hålla i sig under en lång tid framöver för att Sverige ska komma tillrätta med det eftersatta transportsystemet, både när det gäller underhåll och nyinvesteringar. Vi väntar därför med stort intresse på den kommande infrastrukturpropositionen där de ekonomiska ramarna för långtidssatsningar under åren 2010-2021 ska redovisas, säger Anders Knape.

För mer information: Åsa Zetterberg, handläggare avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 79 32, mob: 070-319 79 32, asa.zetterberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Läs SKL:s ståndpunkter om infrastrukturen

Se och lyssna SKL:s ståndpunkter om infrastrukturen (webbfilm, öppnas i nytt fönster)

SKL bjuder in till konferens om transportpolitiken, läs mer här