Sveriges Kommuner och Landsting

Bra med satsningar på infrastrukturen - men räcker det?

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 16:28 CEST

-Det är bra att regeringen satsar rejält på infrastrukturen. Behovet av nya pengar till infrastrukturen är enormt, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting med anledning av regeringens infrastrukturproposition som presenterades idag.

Idag presenterade regeringen infrastrukturpropositionen "Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt". Propositionen behandlar inriktningen för planeringen av åtgärder i transportsystemet - vägar, järnvägar, sjöfart och flyg - för perioden 2010-2021.

-Det finns ett stort behov av mer pengar till infrastrukturen. Även om regeringens prioritering av infrastrukturen är bra så täcker dessa satsningar inte helt de behov som Vägverket, Banverket och regionerna har pekat på, säger Anders Knape.

Propositionen tar upp medfinansiering som ett sätt att få in nya medel till infrastrukturen.

-Regeringen räknar nu med att kommuner, landsting och regioner går in och medfinansierar statliga infrastrukturprojekt. Det är viktigt att komma ihåg att medfinansiering från kommuner, landsting och regioner är pengar som måste tas från det huvudsakliga uppdraget, det vill säga att driva skolor, ha en bra vård och omsorg och ha en väl fungerande kollektivtrafik, säger Anders Knape.

-Det är positivt att lokal och regional nivå ges ökat inflytande över planeringen och prioriteringarna av olika transportsatsningar. Det är ett viktigt ställningstagande. Nu måste trafikverken hörsamma detta och skapa förutsättningar för dialog, säger Anders Knape.

Enligt propositionen ska statsbidrag till trafikhuvudmän för inköp av tågfordon avvecklas.

-Det är oroväckande att regeringen inte väljer att satsa på kollektivtrafiken i ett läge då vi behöver klimatsmarta transportlösningar, säger Anders Knape.

I propositionen aviserar regeringen att ett antal flygplatser som idag är statliga ska överföras till regionala intressenter. De flygplatser som berörs är Karlstad, Jönköping, Sundsvall, Skellefteå, Ängelholm och Örnsköldsvik.

-Det är viktigt att en eventuell överföring sker frivilligt och att ingen kommun tvingas att ta över en flygplats. Vi förutsätter att om en kommun ska ta över en flygplats ska det ske på ett sätt som tar hänsyn till tidigare investeringar och som inte snedvrider konkurrensen, säger Anders Knape

-Om regeringen väljer att lägga nya uppgifter på den lokala och regionala nivån är det viktigt att eventuell kostnadsövervältring följs upp och kompenseras, säger Anders Knape.

Läs mer om SKL:s arbete med transporter och infrastruktur

För mer information: Handläggare Åsa Zetterberg, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn: 08-452 79 32, asa.zetterberg@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01