Sveriges Byggindustrier

Bra med tydlig energimärkning av hus

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2013 11:03 CEST

Sveriges Byggindustrier är mycket positiva till den nya utformning av energi­deklarationerna som Boverket föreslår ska gälla från 1 januari 2014. En tydlig energi­märkning av hus kan stimulera till ökad energieffektivisering.

De nuvarande energideklarationerna har flera brister, bland annat har den samman­fattning som fastighetsägarna ska sätta upp i trapphuset varit svår att förstå för vanliga människor.

– Vi hoppas och tror att den nya utformningen av energideklarationerna, som liknar energi­märkningen av t.ex. kylskåp och andra vitvaror, kommer att öka kunskapen och intresset för energieffektiva byggnader, och därigenom driva på utvecklingen, säger Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier.

– Det är också mycket positivt att Boverket har infört en hänvisning till branschstandarden Sveby i de allmänna råden om hur byggnaders energi­prestanda ska beräknas. Det är ett viktigt erkännande av allt det arbete som bygg- och fastighetsbranschen lägger ner för att utveckla en gemensam metod för hur energiprestanda ska följas upp och verifieras på ett entydigt sätt, säger Maria Brogren.

Läs hela remissvaret

För kompletterande information, kontakta Maria Brogren, energi & miljöchef, Sveriges Byggindustrier,maria.brogren@bygg.org eller 08-698 58 35.


Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org