Byggnads

Bra men otillräcklig stimulans för bostadsbyggande

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:19 CEST

Byggnads ordförande Hans Tilly tycker inte att regeringens budgetförslag om ökat bostadsbyggande och minskad arbetslöshet räcker till. Offensiva satsningar exempelvis på ROT-arbeten skulle både förbättra bostadsstandard och ge fler jobb.

- Trots att kostnaderna för säsongsarbetslöshet antas minska räknar regeringen med att ökad arbetslöshet kommer att kosta 3,7 miljarder mer nästa år, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna ökar och är snart uppe i 10 procent. Jag oroas av att budgeten saknar offensiva åtgärder för att öka sysselsättningen. De förslag för att få igång byggandet som vi har skulle dessutom ge fler jobb.

Öka bostadsbyggandet
Regeringen föreslår tidsbegränsade statliga kreditgarantier för bostadsbyggande till och med 2006 liksom att statens mark i Stockholm ska användas mer aktivt.
- Naturligtvis uppskattar vi att regeringen gör något för bostadsbyggandet, säger Hans Tilly. Förbättrade kreditgarantier är bra, speciellt för medelstora städer där det ofta är svårt att finansiera nya bostäder. Jag skulle dock även här vilja se mer offensiva förslag. Byggnads har flera: Bort med moms på byggande, ökat underhåll av befintligt bostadsbestånd och riktade satsningar på ROT-arbeten (ROT: reparation, ombyggnad, tillbyggnad.)

Bort med momsen även på ROT
I somras kom Boverket med idén om att bostadsföretagen ska kunna sätta av obeskattade vinstmedel till underhållsfonder. Så kan kapital byggas upp för långsiktigt underhåll. Verket menar att en miljon lägenheter, framför allt i miljonprogrammet, behöver rustas upp under de närmaste 15- 20 åren.
- Vi vill ha bort momsen även på ROT-jobben, säger Hans Tilly. Regeringen kan hämta många fler idéer i rapporten om behovet av underhåll från det egna verket.

För eventuella frågor, ring Hans Tilly, mobiltel 070 - 552 67 40