Naturskyddsföreningen

Bra Miljöval först i världen med nytt system

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2003 09:00 CEST

Nu lanserar SNF ett världsunikt sätt att miljömärka kemiska produkter och ett nytt internationellt Bra Miljöval-märke.

- Miljömärkningen var helt avgörande för 90-talets snabba svenska miljöanpassning av tvätt- och rengöringsmedel. Nu vill vi sprida miljömärkningens förändringskraft till fler länder och till fler grupper av kemiska produkter som kosmetika, tandkräm och bilvårdskemikalier. Därför lanserar vi ett nytt sätt att miljömärka kemiska produkter och ett nytt internationellt Bra Miljöval-märke, säger Mikael Karlsson, ordförande i SNF.

Svenska Naturskyddsföreningen presenterar idag ett världsunikt sätt att miljömärka. Med ett bredare angreppssätt blir det nu möjligt att Bra Miljöval-märka alla typer av kemiska produkter.

- Nu ställer vi krav på hur de kemiska produkterna faktiskt borde se ut. Det nya systemet innebär att man även inom produktgrupper med dåligt miljörykte, som propplösare och bilvårdskemikalier, nu kan börja använda miljömärkning för att främja produkter med bättre miljöegenskaper på de sämres bekostnad, säger Mikael Karlsson.

Tidigare har kraven utgått ifrån hur produkterna ser ut idag och syftat till att få bort eller minska innehållet av de farligaste kemikalierna. De nya kriterierna utgår ifrån vilka kemikalier miljön idag anses tåla och produkterna ska anpassas efter det.

- Nu kan världens tuffaste miljömärkning användas för fler produkter, säger Helena Norin som ansvarar för Bra Miljöval-märkningen av kemiska produkter. Samtidigt inleder vi samarbeten i våra nordiska grannländer och gör därför om Bra Miljöval-märket så att det fungerar i alla länder. Förhoppningsvis kommer produkter märkta med det nya märket - en SNF-falk med ring runt - finnas ute i butikshyllorna inom kort.

De nya kriterierna gäller för alla kemikalier som ingår i kemiska produkter och innebär stränga krav för nedbrytbarhet, bioackumulerbarhet, giftighet för vattenlevande organismer, hormonpåverkan, cancerrisker och risker för allergier, skador på arvsmassan eller fortplantningsstörningar.

- Flödena av kemikalier är fortfarande inte under kontroll. Politikerna i Sverige och EU har visserligen insett att kemikaliepolitiken måste förändras. Men det tar alldeles för lång tid. Vårt nya märkningssystem påskyndar förändringen och gör det lättare för konsumenterna att välja bort farliga kemikalier redan nu, säger Mikael Karlsson.