Stockholms Läns Landsting

Bra och Uselt! (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 11:48 CEST

Idag (tisdag) har landstingets hälso- och sjukvårdsutskott tagit beslut om två stora upphandlingar av sjukvård. Bra och Uselt kan man sammanfatta dessa upphandlingar med konstaterar Birgitta Rydberg, folkpartistiskt oppositionslandstingsråd.

- Det är mycket bra och spännande att kvalitet fick utgöra en så pass hög andel som 40 procent när man viktade kriterierna inom geriatriken. Trots detta ligger kostnadssänkningen på runt 10 procent. Det visar att det går att konkurrera med både pris och kvalitet om man bara vill, säger Rydberg.
- Det enda smolket i bägaren är hur vi ska hantera personal som i framtiden vill knoppa av sin verksamhet och som i fallet med Brommageriatriken riskerar att bli av med den egna driften av verksamheten bara efter några år efter att man tagit över. Man kan fundera över om man exempelvis skulle kunna ge längre avtal till att börja med, eller göra en ackreditering baserat på kvalitetskrav, menar Rydberg.

- Uselt är det däremot när man inom den somatiska vården inte har kvalitet som ett eget kriterium utan enbart priset. Att stirra sig blind på ”priset-för-dagen” kan komma att kosta mer än det smakar i framtiden, fortsätter Rydberg.

- När man dessutom skurit ner vårdvolymen med 25 procent inom den privat köpta somatiska vården innan upphandlingen står det klart att man helt enkelt köper för lite vård och kommer att tvingas göra upphandlingar i efterhand, avslutar Rydberg.

För mer information: Patrik Silverudd, 070-737 42 54