Sveriges Byggindustrier

Bra överenskommelse för byggbranschen

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2013 11:50 CEST

- Nu ska vi komma igång med samtalen om lön med Byggnads och sätta igång arbetsgrupperna för en säker arbetsplats och en sund byggbransch – allt för att utveckla vår framtida byggsektor, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier. Vårt uppdrag från medlarna är bland annat att utarbeta ett gemensamt förslag för ordning och reda i byggbranschen.

- Byggnads förslag till hur detta kan lösas strider i flera delar mot både Sveriges och EU:s lagstiftning och är inget som finns inskrivet i den av båda parterna accepterade hemställan. Låt oss nu sätta oss ner för att tillsammanstitta på andra EU-länders system och problemlösningar, utveckla ID06-systemet och ta fram förslag till hur entreprenadkedjorna ska redovisas, säger Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef Sveriges Byggindustrier.  

Se webbfilmen där vi presenterar avtalsuppgörelsen från Annandag påsk.

Accepterad hemställan från Annandag påsk.

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org, eller Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef, 070-381 00 87, mats.akerlind@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Se www.bygg.org

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org