Vårdförbundet

Bra om förkortad utbildning

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 16:18 CEST

Utredningen om förkortad utbildning inom sjuksköterske- och lärareutbildning tycker inte att det med ett penseldrag går att förkorta utbildningarna. Det finns ingen generaliserbar modell för validering av yrkeskompetens som skulle kunna användas för att förkorta utbildningarna.

I diskussionen om kortare utbildningstid med snabbare studietakt, klargör arbetsgruppen att tillgodoräknande inom en utbildning är beroende av den kompetens som finns i förhållande till examensmålen. Det är således endast eventuellt vissa kurser som kan göra utbildningen kortare för att samtidigt kunna resultera i en sjuksköterskeexamen på 120 poäng. Validering är en komplicerad process och utredarna har fokuserat på individen kunskaper och kompetens och inte på grupper. Vidare pekar utredningen på att de gymnasiala – och eftergymnasiala utbildningar inte förbereder för det självständiga yrkesutövande som dagens vård kräver av sjuksköterskan.

Vårdförbundet tycker det är bra att rapporten inte ger förslag på några generella eller förenklade modeller till förkortad utbildning.
Vårdförbundet tycker det är positivt att utredningen lyfter fram värdet av verksamhetsförlagd utbildning och betydelsen av kunskaper inom teori och praktik hör ihop.