Semcon

Bra operativt resultat, men stora kostnader av engångskaraktär

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:58 CET

• Försäljningen för 2006 uppgick till 1 614,1 Mkr (1 500,5), vilket innebär en försäljningstillväxt på 7,6 %. För det fjärde kvartalet är motsvarande siffror 442,9 Mkr (414,0), vilket motsvarar en försäljningstillväxt på 7,0 %.

• Rörelseresultat (EBIT) för 2006 inklusive poster av engångskaraktär uppgick till 75,9 Mkr (95,7) vilket gav en rörelsemarginal på 4,7 % (6,4). För det fjärde kvartalet är motsvarande siffror 9,2 Mkr (37,8), respektive 2,1 % (9,1).

• Kostnader av engångskaraktär har belastat 2006 års resultat med 29,2 Mkr. För det fjärde kvartalet uppgick dessa poster till 23,3 Mkr. Rörelseresultatet skulle, exkluderat dessa poster, ha uppgått till 105,1 Mkr för helåret. För fjärde kvartalet är motsvarande siffra 32,5 Mkr. För 2006 skulle rörelsemarginalen uppgått till 6,5 % och för fjärde kvartalet till 7,3 %.

• Resultat efter skatt för 2006 uppgick till 48,2 Mkr (68,0), att jämföra med 2,1 Mkr (25,1) för det fjärde kvartalet.

• Resultat per aktie för 2006 uppgick till 2,62 kr (3,91). För det fjärde kvartalet är motsvarande siffror 0,13 kr (1,44).

Kommentar av vd Henrik Sund
2006 har varit ett av Semcons mer händelserika år. Den operativa verksamheten har utvecklats framgångsrikt, men resultatet påverkas av ett antal kostnader och nedskriv ningar av engångs karaktär. Det innebär att resultatet för 2006 understiger föregående års resultat. Som ny vd känns det viktigt att se över de satsningar och verksamheter som inte leder oss framåt, för att skapa en bättre grund för den fortsatta tillväxt vi ser framför oss.

inte minst inom fordonssektorn där vi vunnit några av våra största projekt någonsin i stark internationell konkurrens. Inom detta område har vi starkt fokus på att möta våra kunders huvudkrav; att finnas i närheten av deras utvecklingscentra samt att ha kapacitet att ta stora projekt. Vi har startat 2007 framgångsrikt genom vårt nya samarbetsavtal med Jaguar och Land Rover, som vi vunnit tack vare vår långa erfarenhet inom bilindustrin och framgångsrika partnerskap med både Volvo Personvagnar och Saab Automobile. Vi övertar ansvaret för utveckling av eftermarknadsinformation. Verksamheten kommer att bedrivas i Semcons nyligen öppnade lokaler i Kineton, England, i närheten av Jaguars och Land Rovers produkt utvecklingscentra.

Bland övriga framgångar på fordonssidan kan nämnas det stora utvecklingsprojekt som vi fått i Tyskland. Dessutom har vi startat ett samarbete (joint venture) med det tyska företaget ESG (Elektroniksystem und Logistik GmbH). Här har vi nu fått vårt första uppdrag; att leverera serviceinstruktioner, reparationstider och illustrationer till en av GM:s kommande fordonsplatt formar. Dessa affärer är exempel på framgång i hård internationell konkurrens.

Semcons telekomverksamhet har utvecklats bra, bland annat inom eftermarknadsinformation och genom Semcon Project Management (SPM). SPM erbjuder ett brett utbud av tjänster och utbildningar inom projektledning och har ensamrätt att erbjuda Ericssons projektmodell PROPS till kunder runtom i världen. Däremot har målet kring tillväxt inom inbyggda system varit svårt att uppnå, inte minst på grund av svårigheterna att rekrytera rätt medarbetare.

Vår interaktiva byrå Zooma by Semcon, som har haft en stark tillväxt under de senaste åren, har också varit framgångsrika inom telekom. Bevis på det är de priser man fått för webbplatsen till Ericsson Racing Team samt de mobila webbplatserna för Volvo Ocean Race och FIFA 2006 för den kanadensiska teleopera tören Rogers under fotbolls-VM.

Under 2006 har vi sett tydliga tecken på klimat- och miljöföränd ringar, vilket väckt en stark debatt kring miljövänliga alternativ. I den globala värld vi alla lever i får det naturligtvis även konse kvenser för Semcon och våra kunder. För vår del har det bland annat avspeglats i ett ökat kundintresse inom energi- och vattenkraft.
Även andra områden inom industrisektorn har haft framgångar. Vi ser till exempel en starkt ökande aerospace-verksamhet, både mot Saab AB i Linköping samt Volvo Aero i Trollhättan.

Inom Medical- och LifeScience-sektorn har vi under året gjort ett glädjande genombrott genom Semcons och Flexlinks gemensamma bolag Compliant Logistics som tagit hem en stor internationell order.

Vår IT-verksamhet har haft ett år med stark försäljnings tillväxt. Utvecklingen förstärks bland annat av det utökade preferred supplier-avtal med Ericsson som nu även omfattar våra tjänster inom IS/IT. Under året startades vårt delägda bolag Zuite by Semcon, en SAP-satsning som snabbt blivit en framgång. De blev på kort tid utsedda till Community Partner till SAP Svenska. Bland framgång arna hittar vi också Zystems by Semcon som har fått sina första affärer i USA, Norge och Finland. Zipper by Semcon var, som ett av få företag, utvalda att tillsammans med Microsoft lansera Windows Vista i november. Dessutom har Zipper börjat leverera en ny version av sin framgångsrika lösning, FastTrack Mobile, för att hantera mail, kalender etc till mobiltelefoner.

Semcons planer för framtiden står fast. Vi ska växa och vi ska göra det internationellt såväl som i Sverige. Under 2007 finns stora möjligheter att växa snabbare med hjälp av förvärv. För närvarande deltar Semcon i slutfasen av budgivningen kring ett större internationellt konsultbolag. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi gjort ett bra operativt resultat trots ett antal oförutsedda händelser.


Framtidsutsikter
Semcons mål och inriktning kvarstår under kommande år. Vi ska fortsätta fokusera på lönsam tillväxt, internationalisering samt ökad effektivisering. 2007 har börjat positivt med vårt samarbets avtal med Jaguar och Land Rover och god beläggning.
Konkurrensen blir allt mer global och vår internationalisering är en förutsättning för fortsatt framgång hos våra internationella kunder inom främst telekom- och fordonssektorn.

Vi fortsätter att utveckla och förädla våra erbjudanden inom produktutveckling, eftermarknad och IT, både när det gäller större projektansvar och partnerskap samt genom att på andra sätt erbjuda kunderna att ta del av vår specialistkompetens. Vi bedömer att marknadens goda konjunktur kvarstår.

Telefonkonferens den 7 februari 10:00
Onsdagen den 7 februari kl 10:00 genomförs en telefonkonferens på svenska med vd Henrik Sund. Inbjudna att deltaga är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Vänligen koppla upp dig fem minuter före utsatt tid genom att ringa 08-619 75 95 och ange kod 911114#. Onsdagen 7 februari kl 11:00 genomförs motsvarande konferens på engelska.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Vd Henrik Sund tel 031-721 0305, mobil: 0705-78 30 03 eller biträdande finanschef Iréne Axelsson tel 031-721 0905, mobil 0736-840 800.