Lovisagruvan AB

Bra produktion i september

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 11:54 CEST

Malmleveranserna i september 2010 uppgick till 2 447 ton torrvikt (2 897 ton för september 2009) med en zinkhalt på 9,1 % och en blyhalt på 6,6 %, (8,5 % zink och 11,1 % bly), en lägre kvantitet med lägre metallhalt men malmlagret ökade med ca 800 ton.
Se diagram i bif dokument.


Hittills i år har leveranserna uppgått till 19 980 ton torrvikt (23 492) en minskning med
15 %.

Metallprisernas månadsgenomsnitt i USD/ton fortsatte upp efter en tids nedgång och håller sig högre än motsvarande månad föregående år.
Se diagram i bif dokument.


Kursen på USD fortsatte ner och låg på samma nivå som i september föregående år.


Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta
Göran Nordenhök


Ordförande
goran.nordenhok@gmail.com
Mobiltelefon 070 511 32 12