Easycharge AB

Bra rivstart på elbilsåret 2013 – CPEV forsätter att sjunka

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 08:30 CET

Den 1 februari 2013 var beståndet av laddbara elbilar i Sverige 1758 stycken. Det är en ökning av beståndet med tio procent sedan föregående månads mätning. Det visar nya detaljerade siffror från statistikdatabasen ”ELIS - Elbilen i Sverige”, som varje månad tas fram av konsultföretaget Easycharge, specialister inom e-mobility, dvs elbilar och laddinfrastruktur. 

Den totala andelen elbilar uppgår idag till 0,04 procent av Sveriges bilflotta, vilket innebär en ökning med 164 stycken sedan årsskiftet. Rena elbilar uppgår till totalt 999 fordon och laddhybrider uppgår till 759 fordon. Bruttokvoten av antalet laddplatser delat med antal elbilar, CPEV, är idag 0,22 jämfört med 0,24 under föregående månads mätning. Som jämförelse har Norge ett CPEV på 0,38. Volvo V60 Plug-in hybrid glider in på Topp 10-listan.

– Elbilsåret 2013 börjar starkt. Med en ökning av beståndet på hela tio procent sedan föregående månad ser det ut som att det kommer lossna ännu mer detta år. Prognosen pekar idag på nära 5 000 laddbara bilar vid årets slut, den stora frågan är hur laddinfrastrukturen kommer att utvecklas. Ökningen av officiella laddplatser är skrämmande låg. Vid årsskiftet saknade 198 kommuner officiell laddinfrastruktur och 101 kommuner hade 0 elbilar och så kan det naturligtvis inte fortsätta, säger Andy Rietschel, vd för Easycharge.

Easycharge publicerar varje månad återkommande statistik kring elbilsbeståndet i Sverige. Statistiken sammanställs från en unik databas över Sveriges samtliga laddbara elbilaroch ger en mer korrekt och enhetlig bild av elbilar och laddhybrider än vad som tidigare varit möjligt. Bland annat belyses olika laddstandarder, tekniska specifikationer specifika för elbilar och lokaliseringsuppgifter för varje enskild bil, samt diverse prognoser. Informationen ger ett unikt beslutsunderlag då det kommer till uppbyggnad av lokal laddinfrastruktur och inköp av elbilar.

– EU-kommissionen kom den 24 januari ut med ett förslag till en ”Clean Vehicle Strategy”. Kommissionen föreslår att 14 000 laddplatser ska finnas i Sverige om sju år och att 3,6 procent av bilarna ska drivas med el. Det motsvarar ungefär 160 000 elbilar i Sverige och ligger precis i linje med våra tidigare prognoser, avslutar Andy Rietschel.

För mer information kring statistikdatabasen ELIS, se www.easycharge.se eller kontakta:

Andy Rietschel, vd, Easycharge

070-889 86 89, andy.rietschel@easycharge.se

Easycharge AB är ett konsultföretag med specialistkunskap kring elbilar och laddninginfrastruktur. Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster för att underlätta med övergången till elbilar. Vinsten för våra kunder blir att undvika felaktiga investeringar, framtidssäkra och få kontroll och kunskap över inköp av ny teknik. Easycharge är ett partnerägt och helt privat finansierat företag med säte i Stockholm. Vi erbjuder våra tjänster över hela landet.