Saco

Bra stabiliseringspolitik, men reformagenda efterlyses

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 10:20 CEST

- Regeringen har bedrivit en på det stora hela taget framgångsrik stabiliseringspolitik, som fått välförtjänt uppmärksamhet långt utanför Sverige, konstaterar Sacos ordförande Anna Ekström i sin kommentar till budgetpropositionen. Ambitionen att komma tillbaka till överskott är klok för det framtida handlingsutrymmet. Vi har respekt för den försiktighet man visar innan orosmolnen har skingrats.

- Men det räcker inte med stabiliseringspolitik för att växa, fortsätter hon. Under det kommande halvåret hoppas vi på tydliga signaler om de strukturreformer som den svenska ekonomin behöver. Arbetet med socialförsäkringarna är äntligen igång, vi har själva bidragit med underlag för en kraftfull satsning på forskningspolitiken och översynen av företagsbeskattningen borde vidgas till skattesystemet överhuvudtaget. Regeringens aviserade sänkning av den statliga inkomstskatten är bra, men också de högsta marginalskatterna behöver sänkas.

- Vi gläder oss mycket åt att regeringen vidgår problemet med den högre utbildningens kvalitet, men 200 miljoner först år 2012 och 400 miljoner år 2013 är värt mest som en symboliskt viktig början. Tio timmars undervisning borde vara ett minimum, men är långt från verkligheten på stora områden.  Det krävs en rejäl och bred satsning för att svensk högre utbildning och forskning ska kunna hävda sig i en globaliserad värld.

Ytterligare kommentarer: Anna Ekström, 070-549 35 50.

Saco följer upp budgetpropositionen under veckan med fler kommentarer på sakområdena. De publiceras på www.saco.se