Sveriges Kommuner och Landsting

Bra styrning ger bra skolresultat

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:29 CET

Varför lyckas somliga kommuner bättre med sina grundskolor? I en ny studie visar SKL hur aktiva politiker, tjänstemän och rektorer kan spela en avgörande roll för skolans resultat. Ett gemensamt drag för framgångsrika skolkommuner är att det finns en hög ambition med skolan och en strävan att alltid bli bättre.

Se film på http://www.skl.se/artikel.asp?C=406&A=63905

Den första uppföljande analysen av SKL:s Öppna jämförelser beskriver hur kommuner arbetar för att uppnå en framgångsrik styrning av skolan för goda resultat. 16 kommuner har medverkat i projektet utifrån att deras skolverksamhet uppvisat bra resultat eller att där skett förbättringar av elevernas måluppfyllelse.

– Det är slående att kommuner med helt olika förutsättningar pekar på samma saker för att uppnå framgångsrik styrning och ledning av skolan. Hur man sedan konkret utformar sina lösningar utgår från lokala behov. Det kommunala perspektivet är således väsentligt för att förbättra skolan, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi ser att framgångsrika skolkommuner bland annat:

  • Har bra ledare. Politiker, förvaltningschef och rektorer tar ansvar för elevernas resultat och har en aktiv dialog om skolans mål och utveckling.
  • Lyfter fram kompetenta lärare. Utgångspunkten är att det är tillåtet att vara bra; alla lärare kan utvecklas och goda insatser belönas genom lön, karriärvägar eller på andra sätt.
  • Har höga förväntningar. Alla elever kan och ska lyckas oavsett förutsättningar. Det ställer också krav på lärare, tjänstemän och politiker.
  • Tar reda på hur det går. Uppdraget från politikerna är att skolan ska ha koll på varje barn genom systematisk uppföljning av kunskapsresultat och andra värden. Resultaten ska återkopplas för att sedan kunna åtgärdas och förbättras.

– Lärare presterar bättre med kompetent och engagerad ledning. Och eftersom forskningen visar att läraren är avgörande för elevernas resultat, så blir ledningsfrågorna centrala för skolan, säger Håkan Sörman.

Ladda ned Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner som pdf nedan.

Läs mer om SKL:s arbete med skolfrågor.

Läs mer om Öppna jämförelser här.

För mer information: Avd. för lärande och arbetsmarknad, Helena Bjelvenius, utredare, tfn 08-452 79 27, mobil: 076-762 77 37, helena.bjelvenius@skl.se eller Joakim Feldt, utredare, tfn 08-452 79 75, mobil: 070-692 43 21, joakim.feldt@skl.se eller Malin Annergård Pierrou, utredare, tfn: 08-452 79 38, mobil: 076-768 79 38, malin.annergard.pierrou@skl.se, eller Nina Andersson, utredare, tfn: 08-452 79 29, mobil: 070-590 79 29, nina.andersson@skl.se

Pressjour: 08 - 452 7101

Bifogade filer:
Konsten att nå resultat – erfarenheter från framgångsrika skolkommuner  (.pdf)