Näringsdepartementet

Bra svenskt näringsklimat i internationell jämförelse

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 09:50 CET

I näringsdepartementets studie ”Benchmarking av näringspolitiken”, en
sammanställning av internationell statistik, jämförs på ett 80-tal
punkter Sverige med andra länder. Genomgående placerar sig Sverige väl
i de internationella jämförelserna.
Sverige har bland annat den högsta överlevnadsgraden för nystartade
företag, är ledande IT-nation i världen och har näst störst andel
forskare bland de jämförda länderna.
–Vi har ett gott näringsklimat i Sverige, konstaterar näringsminister
Leif Pagrotsky. Men vi behöver ständigt jobba med att förbättra
samhällets tillväxtförmåga.
–Det är exempelvis stor brist på riskkapital i de allra tidigaste
skedena, så kallad såddfinansiering, säger Leif Pagrotsky. Det är
därför vi gör den förändring av Industrifonden som frigör kapital på
cirka 250 miljoner kronor om året till riskkapital i mycket tidiga
skeden.
Näringsministern betonar också vikten av att stärka entreprenörsandan i
Sverige.
–Vi måste få nya generationer och nya grupper att vilja bli företagare,
säger Leif Pagrotsky. Därför behöver vi bli bättre på att marknadsföra
alla de positiva sidorna av företagande.

Monica Björklund
Pressekreterare
08-405 55 60
0708-67 39 86