Miljöpartiet de gröna

BRA TRAFIKPROPOSITION MEN OTILLRÄCKLIGA ÅTGÄRDER FÖR KLIMATET

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 16:15 CET

Kilometerskatt, mer gods på järnväg och bättre kollektivtrafik är de gröna framgångarna, säger Karin Svensson Smith i trafikutskottet. Däremot är språkröret Maria Wetterstrand och Helena Hillar Rosenqvist i bostadsutskottet inte nöjda med regeringens olika klimatförslag till riksdagen.


- Vi ville ha in tydligare förslag om hur de vackra målen och intentionerna ska nås. Högre ambition att öka mängden förnybar energi, skärpta krav på låg energiförbrukning i nya hus, ändrade regler för förmånsbilar som gynnar bränslesnåla fordon är några exempel, säger Maria Wetterstrand.

- Jag är nöjd över att regeringen gått med på att införa en kilometerskatt för tung trafik i Sverige och att mer gods flyttas från väg till järnväg och sjöfart. I den trafikpolitiska propositionen finns också flera åtgärder som förstärker kollektivtrafikens möjligheter att ersätta biltrafiken, säger Karin Svensson Smith.

- Det finns oerhört stora möjligheter att effektivisera användningen av energi i bostäder och lokaler. Vi har fått igenom en del förslag, men mycket återstår. Vi vill exempelvis ha individuell mätning av värme i bostäder, säger Helena Hillar Rosenqvist.

Mp samarbetar alltså bland annat om trafikpolititiska propositionen, vindkraft, energiforskning och utsläppshandel men inte om någon proposition om klimat, elcertifikat eller energieffektivisering.

Läs mer om innehållet i trafikproppen på www.mp.se