Kävlinge kommun

Bra utgångsläge för Kävlinges skolor

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 09:37 CEST

I mitten av september kom beslutet från Skolinspektionen. De avslutar nu tillsynen av Kävlinge kommuns skolor och nöjda med deåtgärder som kommunen vidtagit och den utveckling som skett.

— Skolinspektionen bedömer att vi har väl fungerande skolor och det är verkligen positivt. Tillsynsprocessen har varit ett bra stöd för oss i vårt utvecklingsarbete, säger kommunens bildningschef Carina Serbinson.

Nyligen kom även en delrapport från projektet Framtidens skola, kommunens skolutvecklingsprojekt som omfattar alla kommunens skolor och som utgår från varje skolas egna förutsättningar. Rapporten visar på en generellt sett positiv förflyttning vad avser de fokusområden som prioriterats i år, värdegrundsarbete, matematik, elevers inflytande, betyg och bedömning. Men rapporten belyser även de utmaningar kommunens skolor har framöver.

— Vi använder resultaten i rapporten som underlag för fortsatt utveckling och för att kunna sätta nya mål för skolan, förklarar Barbro Börjesson som är skolchef i kommunen.

— Elevers inflytande och matematik är områden där vi fortsättningsvis behöver utveckla arbetssätt för att åstadkomma en förbättring. Det går inte att skräddarsy ett paket för alla skolor, utan det är viktigt att se till varje skolas egna förutsättningar. Som stöd i arbetet har vi nätverk inom olika ämnesområden. I nätverken deltar pedagoger och rektorer från alla skolor, för att tillsammans diskutera ny kunskap, forskning och därefter tillämpning utifrån respektive fokusområden, säger Barbro Börjesson.

För mer information kontakta:

Carina Serbinson, bildningschef
carina.serbinson@kavlinge.se
046-73 90 28 

Barbro Börjesson, skolchef
barbro.borjesson@kavlinge.se
046-73 95 70

Kävlinge kommun har nära 30 000 invånare, och är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här ryms det mesta - kuststräckor, fina golfbanor och sprittande fiskevatten finns inom Kävlinge kommuns gränser. Snabba kommunikationer, ett aktivt näringsliv och närheten till kultur och kommers gör Kävlinge till en kommun där både människor och företag frodas. Välkommen att upptäcka och utforska Kävlinge kommun!