BRÅ Brottsförebyggande Rådet

BRÅ fördelar 600 000 till insatser mot klotter

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 11:04 CEST

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) fördelar sammanlagt 600 000 kronor till fyra klotterförebyggande projekt i Eskilstuna, Göteborg och Stockholm. Syftet är att bidra till utveckling av fungerande metoder som efter utvärdering kan användas på fler orter i landet.

Sedan 1996 har det polisanmälda klottret tredubblats. I dag uppger en fjärdedel av landets kommuner och nära hälften av stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö att de har mycket eller ganska mycket klotter.
Lagstiftningen mot klotter skärptes den första januari i år.
Förändringen innebär att den maximala strafflängden för skadegörelse (där klotter ingår) fördubblades till fängelse i ett år. Samtidigt kriminaliserades försök till skadegörelse. Dessutom fick polisen rätt att kroppsvisitera misstänkta klottrare i syfte att förebygga klotter.

PENGAR TILL FYRA PROJEKT
Följande fyra projekt får vardera 150 000 kronor:
· I Eskilstuna vill projektet ”Ren Stad från skadegörelse och klotter” förebygga klotter genom information, snabb sanering och nära kontakt med klottrare och deras föräldrar.
· Projektet syftar till att vända en negativ trend och utveckla elevinflytandet på Utmarksskolan i nordöstra Göteborg.
· Södermalm i Stockholm har blivit en mötesplats för klottrare från hela Stockholm. Målgrupp för detta projekt är elever på grundskolorna i stadsdelen Katarin-Sofia.
· I stadsdelen Skarpnäck i södra Stockholm ska Stiftelsen Håll Sverige Rent arbeta med bland annat informationsträffar för att förebygga klotter.

KUNSKAPER SAKNAS
En kartläggning som BRÅ genomfört visar att det saknas mätbara kunskaper om hur klotter ska förebyggas. Därför ställer myndigheten mycket höga krav på att de projekt som beviljas medel ska utvärderas enligt vissa kriterier. För att underlätta detta arbete kommer BRÅ även att bistå med viss handledning.

BRÅ: Solveig Hollari, 08-401 8760

Eskilstuna: Börje Edman (Ren stad från skadegörelse och klotter),
070-515 9606

Göteborg/Kortedala: Maria Lundgren Dellgran, 0707-80 36 87

Stockholm/Katarina-Sofia: Susanne Leinsköld, 08-508 12 217

Stockholm/Skarpnäck: Malin Carlsson (Håll Sverige Rent), 08-505 263
43

Pressekreterare BRÅ: Ulf Lindholm, 0704-19 35 06BRÅ, Box 1386, 111 93 Stockholm
http://www.bra.se

Om du vill avsluta din prenumeration gå till: http://www.bra.se/web/prenumerera/pressmeddelande.html