BRÅ Brottsförebyggande Rådet

BRÅ publicerar statistik om lagföring och återfall: Var tredje lagförd återfaller inom tre år

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 12:05 CEST

Var tredje person som lagförts för brott återfaller i nytt lagfört brott inom tre år, och drygt hälften av återfallen sker redan inom ett år. Det visar ny statistik som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) publicerar idag. Samtidigt presenteras lagföringsstatistiken för år 2003.

BRÅ har i år återupptagit redovisningen av återfallsstatistiken, som ger en bild av återfallsmönstret samt de lagförda personernas kön, ålder och tidigare kriminella belastning.

ANDELEN ÅTERFALL KONSTANT UNDER 1990-TALET
Statistiken visar att en stor andel av återfallen sker relativt snart efter en lagföring. Av de personer som lagfördes år 1998 återföll i genomsnitt var tredje i ett nytt brott inom en treårsperiod. Denna andel har varit i stort sett konstant under 1990-talet.

Andelen yngre personer (15-17 år) som återfaller i brott har minskat från 40 procent år 1991 till 35 procent år 1998. Under samma period har återfallen i ålderskategorin 40-49 år ökat från 30 till 37 procent.

HÖGRE BROTTSBELASTNING GER FLER ÅTERFALL
Återfallsrisken ökar med högre brottsbelastning. Bland dem som lagfördes år 1998 och inte hade någon tidigare känd brottsbelastning, så kallade debutanter, återföll 18 procent inom en treårsperiod.
Motsvarande andel bland personer lagförda 1-2 gånger uppgick till nästan det dubbla (34 procent).

Förstagångsförbrytare som lagförs för tillgrepp av motordrivet
fortskaffningsmedel har en mycket hög återfallsandel. 48 procent av dem återfaller i brott, jämfört med genomsnittet på 18 procent för övriga brott. Hög återfallsfrekvens fanns även bland tidigare ostraffade som lagförts för stöld, rån och narkotikabrott.

ANTALET FÄNGELSEDÖMDA FORTSÄTTER ATT ÖKA
År 2003 lagfördes 113 750 personer. Antalet personer dömda för brott i domstol ökade med knappt 900 personer eller 2 procent jämfört med föregående år. Även antalet personer som meddelats åtalsunderlåtelse ökade något, medan antalet personer som godkänt strafföreläggande utfärdat av åklagare minskade.

Bland de utdömda påföljderna under 2003 ökade antalet fängelsedömda med cirka 1 100 personer eller 8 procent. En större del av den ökningen utgörs av kortare fängelsestraff. Böter genom dom ökade med 3 procent. Övriga påföljder stod oförändrade eller minskade något.

YTTERLIGARE INFORMATION
Arletta Plunkett, statistik: 08-401 87 42
Louise Ekström, statistik: 08-401 87 52
Generaldirektör Jan Andersson, 08-401 87 01

Till statistiksidorna: http://www.bra.se/extra/statistics/extra_index?lang=se


BRÅ, Box 1386, 111 93 Stockholm
http://www.bra.se