Nättidningen Payback / Payback Sverige

Brå: MC-klubbarna är inga kriminella organisationer!

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 02:00 CEST

Nättidningen Payback har under två år drivit en mycket intensiv kampanj för att informera om bikerkulturen och dess olika kulturegna företeelser samt för att öka förståelsen kring olika bikerfenomen. Kampen har på grund av den allt mer upptrappade och massiva förföljelsen riktad mot mc-klubbarna framförallt fått inriktas på att bemöta olika orättfärdiga anklagelser riktade mot mc-klubbarna om att vara kriminella organisationer eller kriminella mc-gäng. Jag har plockat fram en rad fall där polisen uppenbart begått övertramp mot klubbar eller enskilda medlemmar av bikerkulturen. Jag har presenterat fullödig statistik över bikerkriminaliteten över åren. En statistik som talar ett helt annat faktasäkrat språk än de svepande och obevisade anklagelser polisen i parti och minut slungat mot bikerkulturens olika företrädare.

Under dessa åren har också polisen tillförts historiskt sett rekordstora resursökningar i antal nyanställda poliser och i kronor räknat. Ökningen har framförallt kommit till stånd just genom den icke ifrågasatta skräckbild polisen fått måla upp framför politiker, allmänhetens och medias ögon. En bild som ingen mediaaktör vågat eller haft viljan att ifrågasätta utom Payback.

Två olika utredningar om bierkriminaliteten

Payback har gång på gång envetet hänvisat till framförallt två skrivelser. Sanningen om bikerkriminaliteten: http://www.payback.name/20093.html#bikerkriminaliteten   Där siffrorna från två olika statliga utredningar över bikerkriminaliten under 21 år direkt påvisar att polisen i alla år fört politiker, media och allmänheten bakom ljuset avseende både bikerkriminalitetens omfång och brottstyper. Indrivningsfall är obefintliga, utpressningsfall mycket få och systematisk narkotikahandel finns inte ett spår av bevis för. Den stora brottsligheten är istället trafikbrott!

Den andra skrivelsen Payback hänvisat till är MC-brott 1999:6. Den enda statliga utredningen som någonsin utförts. Och den enda rapport som media och polis samtidigt aldrig hänvisar till eller ens nämner! En utredning som fastslog att kriminaliteten inom mc-kulturen helt och hållet är de enskilda individernas kriminalitet. En brottslighet som aldrig kan härledas till klubbarna! Se: http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=99062318120.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050124/f6dbda9ec98d5595541ead6e4a71a8c5/99062318120.pdf

Mc-klubbarna är inte kriminella organisationer, säger Brå!

11 år har gått sedan Brå-rapporten framlades och som sagt har polisen under tiden tillförts stora summor för att bekämpa en ”ökande och direkt samhällshotande organiserad brottslighet”. Ett påstående och ett faktum som märkligt nog nästan aldrig ifrågasatts. Inte förrän nu. För nu tar Lars Korsell, jurist och Chef för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet på Brottsförebyggande Rådet, till orda i Sveriges Radios ”Upplandsnytt”.
Se: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4090647

Vad säger då Lars Korsell? Jo, han säger att ”Brå hittar inget stöd i statistiken för att den faktiska grova organiserade brottsligheten ökat”. Ett första bevis för att polisen för att få mer resurser ljugit politiker, media och allmänhet ful och med sina påståenden byggt upp en masshysteri som i sin tur genererat en helt onödig satsning mot grov, organiserad brottslighet.

Lars Korsell manar vidare till försiktighet då mc-klubbar inte är förbjudna i Sverige och att  Förbud mot synliga gängemblem på krogar som införts på vissa håll är ett exempel på när man gått för långt och det har också underkänts av domstolar.

Allra viktigast är dock vad Lars Korsell fastslår gällande mc-klubbarna. Han uttalar att det är problematiskt att polis och media pratar om mc-gängskriminalitet: "Vår bild är nog den att de här mc-gängen är inte kriminella organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns personer i gänget som är involverade i kriminalitet".

Detta sista uttalande av Lars Korsell är intressant på två olika sätt. Det är identiskt med vad Payback och andra företrädare för mc-kulturen hävdat under alla år. Och, uttalandet är identiskt också med vad Brå fastslog i sin rapport MC-brott 1999:6. Under 11 år har ingenting egentligen hänt. Den organiserade brottsligheten har inte ökat och mc-klubbarna är inga kriminella organisationer. Nu, såväl som för 11 år sedan är all kriminalitet inom bikerkulturen relaterad till enskilda individers kriminalitet. En kriminalitet som inte har med klubbarna att skaffa.

Back-off!

Vi kräver nu från bikerkulturens sida av media och polis att ni respekterar faktiska forskningsmässiga underlag, som nu såväl som för 11 år sedan entydigt pekar i samma riktning – Att mc-klubbarna är inga kriminella organisationer! Sluta skriv och hitta på direkta lögner om mc-klubbarna! Sluta hitta på olika anknytningar och kopplingar till mc-klubbar för att förstora en kriminalitet som inte har med mc-klubbarna att göra! Sluta med alla trakasserande och förföljande åtgärder riktade mot mc-klubbar. För det finns idag, lika lite som för 11 år sedan, inget som helst underlag för detta! Back-off, när det nu finns forskningsmässiga bevis för att bikerkriminaliteten är en ren polisiär bluff. Och till media vill vi säga: Lägg nu ner lika stor energi, som ni genom åren ägnat mc-klubbarna, på att istället på att gå till botten med varför polisen i alla år ljugit om mc-klubbarna! Och lägg upp namn och bild på samtliga poliser som varit de drivande i denna

Peter Schjerva, Nättidningen Payback

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter.Nättidningens adress är: http://www.payback.name

Jag är även ordförande för Frihetspartiet med ansvar för partiets officiella skrivelser samt adminstrationen.