Sveriges Kommuner och Landsting

Bråckregistret först med öppen redovisning

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 15:24 CET

Svenskt Bråckregister blir det första kvalitetsregister som öppet redovisar sitt arbete på en egen webbplats.

Svenskt Bråckregister är ett av de 53 kvalitetsregister som får stöd av Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. Registret har uppgifter om ljumskbråckoperationer hos patienter 15 år och äldre. Det skapades 1992 och cirka 95 procent av alla kliniker, drygt 90 stycken, medverkar. Syftet är att på ett öppet och tillgängligt sätt presentera resultat som ingår i registret.

Resultaten redovisas i en rapport från varje klinik som deltar i registret, så att man på ett enkelt sätt kan jämföra resultaten mellan olika kliniker. På samma sätt redovisas resultaten från varje enskilt landsting, så att jämförelser också kan göras på landstingnivå.

De resultat som redovisas är väntetider, andel akutoperationer, andel omoperationer på grund av återfallsbråck, operationsmetoder, andel dagkirurgi samt kumulativ omoperationsincidens (den uppskattade risken för att det krävs en ny operation i förhållande till tiden efter bråckoperationen).

På hemsidan finns också en kort information om bråck, bråckoperationer och bråckregistret samt adresser till berörda kliniker.

Webbplatsen är en del i det arbete som Sverige Kommuner och Landsting driver tillsammans med Socialstyrelsen inom ramen för InfoVU-projektet.
http://www.skl.se/artikel.asp?A=15536&C=3655&ArticleVersion=9

Läs mer
Svenskt bråckregister
http://www.svensktbrackregister.se/