SAS

Braathens stärker sin konkurrenskraft ytterligare

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 12:56 CET

Vid presentationen av SAS koncernens tredje kvartalsrapport
specificerades Braathens åtgärder inom Turnaround 2005 till 500 MSEK.
Dessa åtgärder är under implementering. På ett styrelsemöte i Braathens
idag har det beslutats om ytterligare åtgärder uppgående till 500 MSEK
vilket gör att Braathens totala besparing inom Turnaround 2005 uppgår
till 1 000 MSEK.

De nya kostnadsreduktionerna kommer ytterligare att stärka Braathens
konkurrenskraft i förhållande till lågkostnads-konkurrenterna på den
norska marknaden. Braathens lägger med detta grunden för att konkurrera
på de prisnivåer som gäller på marknaden idag och framöver, med
tillfredsställande lönsamhet. Effektene av de nya åtgärderna i Braathens
kommer huvudsakligen få effekt under 2004, och delvis under 2005. Detta
ger en full effekt från 2006.

Samtliga flygbolag i SAS koncernen genomför för närvarande åtgärder för
att säkra en stark position i de olika marknaderna med
konkurrenskraftiga priser.

Braathens och Scandinavian Airlines har genomfört flera prisreduktioner
som ett resultat av kostnadsförbättringarna. Med de nya åtgärderna
kommer Braathens att uppnå en total enhetskostnad på cirka 60 öre (NOK)
per producerad säteskilometer (ASK). Till skillnad från de rena
lågkostnadsbolagen kommer Braathens bibehålla en del serviceelement som
till exempel genomgående priser, genomgående incheckning, bagagetransfer
och interlining med andra flygbolag. Dessa serviceelement är viktiga för
alla de passagerare som reser med flera sträckningar.

Med en enhetskostnad på 60 öre (NOK) per säteskilometer (ASK) får
Braathens en kostnadsnivå som är helt konkurrenskraftig med både norska
och internationella lågkostnadsbolag och stärker Braathens
konkurrenskraft ytterligare i förhållande till andra aktörer. Jämfört
med dagens enhetskostnadsnivå på cirka 76 öre innebär detta en minskning
av enhetskostnaden med cirka 20 procent. Det är flygbolagens
enhetskostnader som är grunden till dess konkurrenskraft, prisnivå och
lönsamhet.

De ytterligare åtgärderna som nu är beslutade att genomföras i Braathens
omfattar ett brett antal aktiviteter som till exempel ökad produktivitet
av flygplan, piloter, kabinbesättningen och administrationen. Braathens
kommer också att fokusera på ökad internetförsäljning och biljettlöst
resande. Åtgärderna omfattar förbättringar och effektiviseringar inom
alla delar av Braathens organisation.

- De nya åtgärderna kommer att ge Braathens en betydligt bättre
konkurrenskraft och stärka Braathens position på den norska marknaden
som en effektiv och billig leverantör av resor både inrikes och till
Sydeuropa, men med en fullserviceprodukt som lågkostnadsbolagen inte kan
leverera, säger verkställande direktör Knut Solberg i Braathens. Vi har
noterat att vår störste konkurrent på den norska inrikesmarknaden via
media stadigt nämnt Braathens och dessutom påstått att kostnaderna
mellan bolagen skilde sig avsevärt 2003 och att denna skillnad kommer
att bli ännu större i framtiden. Detta är inte korrekt. Braathens har i
år en enhetskostands som är i nivå med den som Norwegian uppgett som sin
enhetskostnad under 2003. Med de nya åtgärderna kommer vi framöver att
kunna jämföra oss med vem som helst, säger Solberg.

För en närmare genomgång av planerna inbjuder Braathens till en
presskonferens i dag:
måndag 8 december kl.15.00 på Radisson SAS Park Royal Hotel på Fornebu.
Utöver ledningen i Braathens kommer styrelseordförande Gunnar Reitan att
närvara på presskonferensen..

SAS CORPORATE COMMUNICATIONS