IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer

Bräcke Revsunds pastorat vann prövningen i Arbetsdomstolen

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2013 11:13 CEST

Arbetsdomstolen har den 9 oktober avkunnat dom i en tvist mellan IDEAs medlem Bräcke Revsunds pastorat och en tidigare kyrkoherde.

Kyrkoherden hade kommit överens med arbetsgivaren om att anställningen skulle upphöra genom en skriftlig överenskommelse. Frågan, som prövats både i tingsrätt och i Arbetsdomstolen, var om den anställde hade blivit provocerad att träffa överenskommelsen på ett sätt som kan betraktas som en uppsägning från arbetsgivarens sida, eller om överenskommelsen på annan grund inte kunde göras gällande mot arbetstagaren.

Arbetsdomstolen kom fram till att kyrkoherden var bunden av överenskommelsen, och har därmed avslagit kyrkoherdens ogiltigförklaring och krav på allmänt skadestånd. Församlingen anses inte ha agerat i strid mot god sed på arbetsmarknaden eller på annat sätt otillbörligt. Arbetsdomstolen upphävde tingsrättens dom och förpliktade kyrkoherden att ersätta arbetsgivarens rättegångskostnader.

- Det är väldigt tillfredsställande att Arbetsdomstolen ändrat tingsrättens dom. Arbetsdomstolen har nu slutligen konstaterat att kyrkoherden varit bunden av den överenskommelse som parterna tecknade, säger Svante Bergqvist, ordförande i Bräcke-Nyhems församling.

IDEA har biträtt församlingen i processen. Biträde vid förhandlingar och domstolsförhandlingar ingår i medlemsavgiften till IDEA. 

Frågor besvaras av

Mattias Hansson, förhandlare/rådgivare 08-762 69 87
Lars Bäckström, arbetsrättsjurist 08-762 69 27

Domen i fulltext (AD 2013 nr 73).

IDEA-Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
Vi vänder oss till arbetsgivare som utan vinstsyfte bedriver ideell verksamhet. Medlemmarna i IDEA representerar ett tvärsnitt av den ideella sektorn. Det kan gälla studieförbund, sociala/humanitära organisationer, arbetsmarknadsorganisationer, invandrarföreningar, idrottsföreningar, frivilliga försvarsorganisationer, fristående grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, högskolor, vård och omsorg, ungdomsförbund, scoutföreningar, nykterhetsorganisationer, samfund etc. Även aktiebolag, som ägs av ideell organisation beviljas inträde i IDEA.