Jönköpings läns museum

Braheminnen och kulturlandskap – en heldag i Linnés fotspår på Visingsö

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:23 CEST

Under 2007 firas i hela Sverige 300-årsminnet av Carl von Linnés födelse. Med föreläsningar, landskapsvandringar och en konstutställning inspirerad av Linné uppmärksammar länsmuseet den store småländske vetenskapsmannen och forskningen i hans efterföljd.

Länsmuseet inbjuder nu till

Braheminnen och kulturlandskap – en heldag i Linnés fotspår på Visingsö

Tid: söndag den 2 september kl 9.30 pågår till ca kl 17.00
Plats: Samling vid hamnen på Visingsö. Färja avgår från Gränna 9.30.

Minnena från grevskapstiden och Carl Linnaeus besök på Visingö är utgångspunkten för denna heldagsexkursion som genomförs på cykel i lugnt tempo.

Den 21 augusti för 266 år sedan besökte Carl von Linné Visingsö. Han var då på återresa från en flera månader lång expedition till Öland och Gotland. Linné färdades ridande till häst, tillsammans med sex unga herrar, som han nämner vid namn i företalet till sin reseberättelse. Resan hade till syfte att utforska landskapen, deras naturförhållanden, näringar och tillgångar som kunde komma till nytta i fabriker och rikets hushållning.

Augusti 21. Morgonen bittida seglade vi ifrån Grenna till Visingsö… Landet var flackt, mitt uppå högast, slätt, bestående av sand, mylla eller lera, fruktsamt på säd, vilket här är nästan bondens enda tröst. Här sågs åtskilliga dovhjortar, ty landet är konungens djurgård. Tillförne har hela denna ön varit Brahiska familjens grevskap…Trädgårdar voro här på ön vid alla byar och på prästgården stod valnötsträd, som uthärdat de tvenne sista och häftigaste vintrar… Ätteplatser lågo över hela landet strödda, där som ön var högast.( Ur Linnés reseberättelse från Öländska och Gotländska resan, förrättad 1741, tryckt 1745 )

Linné stannade endast ett dygn på Visingsö, men hann göra en hel del iakttagelser rörande öns historia, naturförhållanden, lantbruk, trädgårdar och annan växtlighet. "Öa" uppvisar fortfarande en fascinerande rikedom av kulturminnen och intressanta historiska landskap. Vi inleder denna heldagsexkursion med att besöka Visingsborgs slottsruin och dess omgivningar. Därefter beger vi oss på cykel norrut mot Kumlaby medeltidskyrka, som under grevskapstiden användes som en del av Braheskolan och vars torn hade inrättats till astronomiskt observatorium .

Linné uppehöll sig främst på ön norra hälft, men efter picniclunch styr vi cyklarna söderut, genom ekskogen som planterades med början på 1830-talet för flottans virkesbehov. Vi besöker Mellersta gravfältet och mullbärsträdsodlingen och avslutar dagen i Brahekyrkan.

Ciceroner: Caroline Edelstam, landskapsarkitekt och botaniker, Ådel Vestbö Franzén, arkeolog och kulturgeograf samt Agneta Åsgrim Berlin, antikvarie.

Avresa från Gränna färjeläge kl 9.30. Återresa från Visingsö kl 16.45.

Samarr: Botaniska Sällskapet i Jönköping, Studieförbundet Sensus

Deltagaravgift 50 kr. Kostnad för färjebiljett samt cykelhyra 70 kr tillkommer.

För Jönköpings läns museum
Agneta Åsgrim Berlin, telefon 036–30 18 86 agneta.asgrim@jkpglm.se