Blåljuspersonalens Insamlingsstiftelse

Brand- och ambulanspersonalens egen stiftelse, Hjälp oss hjälpa hjälparna

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 12:02 CET

Blåljusstiftelsen har som syfte att erbjuda ekonomiskt stöd till rekreation för personal inom ambulansen och räddningstjänsten som drabbats av arbetsrelaterad ohälsa. Vi har också som mål att stödja arbetsmiljörelaterad forskning för respektive yrkesgrupp. Mer info www.blaljusstiftelsen.org

I styrelsen sitter Per-Anders Åström, Ambulanssjuksköterska och debattör, Martin Hernborg, Ambulanssjuksköterska och Jörgen Uhrbom, Brandman Räddningstjänsten StorGöteborg