ST.SG Produkter AB

BRANDBEKÄMPNING – SÅ ENKELT ATT ETT BARN KAN KLARA AV DET!

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 10:56 CET

Antalet brandtillbud ökar, visar statistiken. När en brand uppstår kan det vara svårt att hålla huvudet kallt. Var ställde jag brandsläckaren? Är det rätt släckare för just denna brand? Hur gör man för att sätta igång släckaren? Innan dessa frågor är besvarade kan branden ha hunnit sprida sig ordentligt. I en krissituation är det extremt viktigt med enkelhet och snabbhet.

Nu finns en ny typ av brandbekämpning som snabbt och enkelt hjälper dig att släcka en inledande brand - FLAMEOUT

Den är lätt att använda, bara att kasta in den i elden. Vikten på 0,6 kg gör FLAMEOUT enkel att använda även för barn och rörelsehindrade. FLAMEOUT kan användas vid både A, B och C-bränder. 

Vid en brand är det bråttom. FLAMEOUT är redo att användas inom 1 – 5 sekunder. Du står på ett avstånd av 1 – 10 meter från brandhärden och kastar sedan bara in behållaren. FLAMEOUT ska användas som ett räddnings- och evakueringsverktyg. Det bildas mindre rök och underlättar när du ska evakuera.

I sin originalförpackning är FLAMEOUT till för att användas för evakuering och mindre bränder inomhus. Om du späder ut den med 8 liter vatten (en normal hink) så har du en utökad släckförmåga.

FLAMEOUT är ett miljövänligt släckverktyg som är tillverkat av godkända, ofarliga kemikalier som är biologiskt nedbrytbara och som i praktiken kan släppas ut i det vanliga avloppssystemet efter utspädning med vatten.

Tack vare att den är Inspektionsfri och hållbar i 5 år innan man behöver byta ut släckampullen, kan man utöka sitt brandskydd till en mycket rimlig kostnad i t.ex. lägenheter, som ofta inte har släckutrustning uppsatt. 

FLAMEOUT har vunnit pris i Japan som bästa släckningsverktyg 2009 under namnet SAT 119. I Korea har denna typ av brandsläckaren blivit obligatorisk genom lagstiftning på alla institutioner för barn och äldre tack vare enkelheten.

För mer information eller visning av demonstration på Rosersbergs Räddningsverk besök: www.sgprodukter.se

Pressvisning med Live Demo äger rum på "Äntligen Hemma" mässan den 30;e mars kl 10:30 vid monter ÖH:18.

Kontaktperson: Tomas Niklasson, vd, SG Produkter AB.

                             Tel: 0707 337146

                             E-post address: tomas.niklasson@sgprodukter.se

SG Produkter - Innovativa och miljövänliga produkter