Brandskyddsföreningen

Branden på Hotell Borgholm - Livsfara om personalen saknar brandutbildning

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 16:26 CET

– Haverikommissionens rapport om branden på Hotell Borgholm är ytterligare ett bevis på hur oerhört viktig brandskyddsutbildningen är, säger Göran Schnell vd på Svenska Brandskyddsföreningen.

I måndags kom Haverikommissionens rapport om branden på Hotell Borgholm den 9 april 2004. I branden dog två personer och sex personer skadades. Haverikommissionen konstaterar att en gäst som tar in på hotell saknar möjligheter att själv bedöma hur bra brandskyddet är.

– Brandskydd i den här typen av verksamheter kan aldrig bygga på att räddningstjänsten ska hjälpa människor ut. Utrymningen ska fungera ändå. Det kan den bara göra om hotellägaren och personalen har utbildning i och förståelse för hur brandskyddet ska fungera, säger Göran Schnell

Peter Svensson är ansvarig för den nya brandskyddsutbildning för hotell som Svenska Brandskyddsföreningen, Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR) och Informationsbolaget erbjuder alla svenska hotell efter nyår. Den 11 december utbildas de första instruktörerna:
– Utbildningen utgår från händelseförloppet på Hotell Borgholm, säger Peter Svensson. Vi lägger tonvikten på att hotellägaren måste förstå och ta sitt ansvar. Brandskyddet blir inte bättre än den ansvariges förståelse för riskerna och hur de ska hanteras.

Haverikommissionen riktar också kritik mot kommunens tillsynsarbete:
– Kommunerna ska underlätta för den enskilde att ta ansvar för brandskyddet. Tillsynen är ett av verktygen för detta. Även här handlar det om att få människor att förstå innebörden av att inte ta brandskydd på allvar. Kommunerna måste bli bättre på det, säger Göran Schnell.

– Det är kombinationen av eget ansvar, en effektiv tillsyn och utbildning som räddar liv. Det är särskilt angeläget i de fall människor helt tvingas förlita sig på andra, till exempel på hotell, vårdanläggningar och kriminalvårdanstalter, säger han.

För mer information:
Göran Schnell, vd 08-588 474 22, 0708-23 02 46
Peter Svensson, ansvarig för hotellutbildningen 08-588 475 10, 076-811 75 10
Malin Bengtsson, informationsansvarig 08-588 475 19, 070-374 75 19


Svenska Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information och utbildning hjälper vi människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd. Det går alltid att ringa vår pressjour på 08-588 474 77