Svenska Djurparksföreningen (SDF)

Branschen granskar djurparker

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 16:38 CEST

Svenska djurparksföreningen (SDF) hade ett extra styrelsemöte den 23 oktober med anledning av Kalla Faktas granskning av Parken Zoo och de påståenden om vanvård som skett på Ölands djurpark i förra veckan.

Styrelsen har i samråd med det europeiska samarbetsorganet för djurparker, EAZA beslutat att genomföra en gemensam granskning av Parken Zoo och Ölands djurpark. Arbetet ska ske så snart som möjligt, dock senast före årsskiftet.

- SDF har inget formellt tillsynsansvar för medlemsparkerna men revisionen ska genomföras för att utreda om parkerna följer våra gemensamma regler, säger Tomas Frisk ordförande i SDF.

Som samordnare för granskningen har styrelsen utsett Mats Höggren, zoologisk chef vid Kolmården och ledamot i EAZA:s kommitté för bevarandeprogram. En erfaren expertgrupp kommer att sättas samman och på plats genomföra en revision under två dagar.

- Granskningen är omfattande och kommer att visa om parkerna kan kvarstå som medlemmar i SDF och EAZA. Vid granskningen utreds dels huruvida parkerna följer aktuella lagar och regler, men även att det finns acceptabla rutiner och kompetens, samt att branschföreningarnas etiska regler följs, säger Mats Höggren.

Rutinerna för revisionsarbete inom SDF omarbetades under 2011. Efter att Ölands djurpark och Parkens ZOO granskats kommer samtliga medlemsparker inom SDF att revideras i den takt föreningen hinner med, för att säkerställa att gemensamt uppsatta regler följs.

Efter kontakt med Parkens Zoos styrelseordförande har SDF även beslutat att medverka med sin kompetens i en gemensam oberoende utvärdering av Parkens Zoos verksamhet. SDF:s revision kommer dock att ske fristående.

Tomas Frisk

Ordförande i Svenska djurparksföreningen

Svenska Djurparksföreningen, SDF, är en medlemsorganisation som representerar djurparker, akvarier, tropikhus och liknande institutioner som ryms inom myndighetsbegreppet DJURPARKER.

Som medlem i SDF ska djurparken inneha för sin verksamhet alla erforderliga tillstånd, samt uppfylla SDF:s krav för medlemskap i enlighet med SDF:s fastställda stadgar och etiska regler. Föreningen verkar för att stödja, upprätthålla och utveckla den professionella nivån inom medlemsparkerna, SDF är verksam inom bevarande, forskning och utbildning och företräder djurparkerna gentemot myndigheter och organisationer.

SDF har för tillfället 20 medlemsparker varav en i Norge (Kristiansand Dyrepark), samt 6 associerade medlemmar.

Svenska Djurparksföreningen bildades 1990 vid ett nordiskt möte för djurparker i Kristiansand, Norge, med en interimistisk styrelse för ett år. Året efter konstituerades föreningen vid årsmötet på Skansen i Stockholm och en styrelse valdes. Den förste ordföranden var Pelle Palm, intendent vid Skansens Zoologiska avdelning.