Livsmedelshandlarna

Branschen i startgroparna för ett digitalt leveranssystem

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2013 08:00 CEST

Tekniken finns, liksom plastpallarna – taggade och klara. Intresset finns det med, så vad väntar vi på? När ska vi få ett digitalt leveranssystem från producent till konsument?

Som vi skrev i Livsviktigt nummer fem så efterlyste Johan Wester, handlare på Ica Kvantum Kupolen i Borlänge, ett pallsystem som är effektivare och som man inte blir lurad av. Han var särskilt intresserad av att förenkla arbetet vid leveranser genom att kunna läsa av ett chip på pallen.

– Jag ser framemot att vi kan köra hela pallar som levereras genom en båge som läser av ett chip och därmed läser hela leveransen på ett elektroniskt vis. Just nu ser det mer ut som en dröm, men det hoppas jag på blir en verklighet inom inte alltför lång framtid.

Koppla samman system

Bo Raattamaa på GS1 menade att tekniken finns men än är inte alla problem lösta:

– När det gäller RFID så finns lösningar framme. Men det den stora frågan är att allt ska fungera också i IT-systemen. När bågen som anges i frågan läser av en pall ska också det som finns på pallen komma in direkt i butikens lagersaldo. Om jag ska skatta så tror jag att detaljhandelsföretagen idag tittar på hur man kan införa en sådan lösning. Jag tror det vore bra för alla parter. Men som sagt underskatta inte det som behöver göras i IT-systemen.

Branschen är mogen

Så hur ser det ut egentligen – hur långt har man kommit för att lösa dessa problem? Vi ställde frågan vidare till Conny Swahn på Retursystem.

– Det är riktigt att tekniken redan finns och våra plastpallar som vi tagit fram tillsammans med alla handelskedjor är försedda med RFID-taggar, eller chip som kan läsas av, med bågar eller enklare handscanners. Men vi har inte testat det hela i full skala än, kanske för att branschen inte varit mogen förrän nu, säger han.

Just nu sker det över fem miljoner pallrörelser i systemet och taggarna i pallarna gör att man kan spåra vad den varit med om, om man vill. Någonstans måste man ju börja och nu har Retursystem tagit initiativ till ett pilotprojekt i handeln för att i försa hand skapa en automatiserad saldoöverföring och även möjliggöra sammankoppling av godset med pallen.

RFID-teknik i pallarna

– Pallarna administreras idag i ett webbaserat saldosystem. Kunderna går helt enkelt in i detta  system och rapporterar hur många pallar de skickar till vem. Vår målbild är att detta ska ske automatiskt genom RFID-tekniken samt att vi ska möjliggöra en sammankoppling gällande vad som finns på pallen.

Effektivt och säkert

När det sedan avläses vid leverans är målet att all data som finns kopplat till RFID-taggen ska bli tillgängligt för mottagaren och därmed kunna föras in i exempelvis butikens lagersaldo. Effekterna är flera.

– Kontrollen i varuflödet blir bättre vilket ger mindre svinn. Administrationen minskar. Samtidigt får man effektivare varumottagning. Med detta system blir man aldrig lurad som man kan bli av exempelvis olika träpallsystem. Dels är plastpallarna tåligare – och därmed hela – dels är spårbara så man vet exakt vilken pall som varit hos vem.

För den som är intresserad av att delta i pilotprojektet är det bara att höra av sig till Conny Swahn på Retursystem.

– Föregångare finns inom detaljhandeln, särskilt i brasncher kapitalstarka varor. Jag vet att American Apparel använder sig av ett sådant här system.

Till att börja med kommer enbart retursystems plastpallar att vara med i pilotprojektet  eftersom de redan är försedda med RFID-taggar.

Bättre för klimatet

– Vår ambition är att även våra backar ska taggas. Över huvud taget handlar det om enorma kostnader för emballage i handeln som vi kan reducera  - både i kronor och i klimatpåverkan. En livscykelanalys över våra plastlådor visar att de minskar utsläppen av koldioxikekvivalenter med 44 procent jämfört med andra typer av emballage som kartong, engångsplaster, mm.

Någon liknande analys har ännu inte gjorts på plastpallarna men det ska göras nu under våren och resultateen väntas till sommaren.

Fakta | Webbaserat saldosystem

Att använda sig av ett webbaserat saldosystem kan ge fördelar som minskad administration, minskade kostnader, ökad säkerhet och effektivare varuflödeshantering. Dessutom finns ingen risk för nedklassade pallar i retursystemet. Så här ungefär funkar det:

1. Mottagaren får leverans på returhelpall av sin leverantör.

2. Antalet returhelpall som mottagaren tar emot syns i saldot.

3. Mottagaren tömmer returhelpallarna och säljer varorna

4. Mottagaren returnerar returhelpallarna till Svenska Retursystem, eller i sitt ordinarie retuflöde av lastbärare, och saldot minskas med motsvarande antal pallar.

Målbilden är att pilotprojektet ska leda till att administrationen tas bort genom att saldorapportering och överföring sker med hjälp av RFID. Dessutom kan ett framtida system möjliggöra att varuinformationen kopplas direkt till lastbäraren med ökad spårbarhet, effektivare hantering och informationsöverföring samt  minskat svinn som följd.

Text: Marie Halldestam

Livsmedelshandlarna är en självständig handlarägd riksbranschorganisation, grundad 1931, som arbetar för att i alla sammanhang underlätta för egna livsmedelshandlare att göra bättre affärer.