Svenska EnergiAskor

Branschen positiv till återföring av aska till skog

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 14:25 CET

Branschorganet Svenska EnergiAskor anser att återföring av aska till skog är viktigt och att den extra belastning som uttag av energi ur skogen innebär bör kompenseras. Uttag av ved och särskilt grenar och toppar, så kallad GROT, innebär att man tar ut basiska ämnen som bör återföras för att motverka en långsiktigt accelererad försurning av våra vattendrag. 

-          Det är viktigt att motverka försurning och vi stödjer ett system för askåterföring för långsiktigt hållbart skogsbruk, säger Monica Lövström, vd för Svenska EnergiAskor

Svenska EnergiAskor delar Skogsstyrelsens bedömning att i delar av södra Sverige är det extra motiverat med askåterföring på grund av den försurande belastning som skett av "surt regn".

I grunden har skogsägaren ansvar för sin skogsmark bland annat för att motverka försurning vid uttag av biobränslen. Frågan är dock komplex. Flera värmeverk är engagerade och bekostar återföring av aska till skogen. För att återföringen ska ske i större skala behöver hanteringen effektiviseras, kostnaderna minska och efterfrågan av askor till skogen öka.

 Svenska EnergiAskor  arbetar för en ökad återföring av aska till skogen bland annat inom Värmeforsks Askprogram där flera forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs som syftar till hållbart uttag av biobränslen.