Atrans AB

Branschens lättaste släpvagn gör entré på MITTIA-Mässan

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2017 05:00 CEST

Innovation lyfter Atrans AB i Umeå. Aluminium och rostfritt stål är hemligheten. Den superlätta släpvagn som nu visas upp för första gången, innebär ett tekniksprång på området. Atrans utmanar härmed branschen inom flistransporter.

På bara sex månader från idé till produkt har Atrans, inom finska koncernen Närko AB, utvecklat släpvagnen. Den har skett i nära samarbete med Sveriges bästa teknikkonsultbolag inom fordonsutveckling, Närkos utvecklingsavdelning och sex leverantörer. 


– Gensvaret från branschen har varit enormt, säger Jens Alexandersson, ny vd på Atrans.

Resultatet ger större volym och lägre vikt på Atrans släpvagnar och påbyggnationer för lastbilar jämfört med konkurrenterna. Med de nya produkterna kan åkerierna öka sin last av flis och på så sätt höja lönsamheten.

– Vi har redan sålt större delen av höstens produktion. Vår satsning pekar på behovet av nytänkande inom branschen för flispåbyggnationer, säger Jens Alexandersson.

Marknaden för flistransporter växer och Atrans räknar med en snabb expansion. Åkerierna levererar flisen till lokala värmekraftverk, som på grund av stigande el- och oljepriser ökar flisanvändningen.

– Atrans motto är ”mest flis för pengarna”, säger Jens Alexandersson.

Moderbolaget Närko AB:s vd Nicklas Pärus och Atrans AB:s vd Jens Alexandersson finns på plats i montern den 18 och 19 augusti för att svara på frågor.

Datum: 18 – 19 augusti
Tid: Fredag 9.00 – 17.00 och lördag 9.00 – 16.00.
Plats: Mittia: Skogstransport 2017, i Ljusdal. Monter A:18.

För ytterligare information:

Birgitta Björkskär, presskontakter
mobil: +46 (0) 70 747 58 68 
mail: birgitta@bjorkskar.se

Atrans AB finns i Holmsund utanför Umeå. Företagets affärsinriktning är kundanpassade släpfordon och lastbilspåbyggnationer specialiserade för vägtransporter av skogsbaserade råvaror och produkter (flis, pellets, biobränsle, sågat virke, papper- och pappersmassa, styckegods m m). www.atrans.se