Sveriges Branchförening för Human Resource Konsulter

Branschföreningen för Sveriges HR-Konsulter inför Auktorisation

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 10:52 CEST

Branschföreningen för Sveriges HR-Konsulter inför Auktorisation

Branschföreningen för Sveriges HR-Konsulter kommer under hösten införa auktorisation för sina medlemmar. Auktorisationen är en fortsättning på organisationens arbete med att utveckla HR, human resource-branschen, och därmed underlätta för kunderna att hitta seriösa och kunniga konsulter.

Såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn använder i allt större utsträckning HR-konsulter när de behöver rekrytera, utveckla eller avveckla sin personal. Konsulthjälp är ett bra komplement till den egna HR-staben, som ibland varken har de resurser eller kunskaper som krävs vid personalhantering.

"Vi har tittat på andra branscher och följer nu deras exempel med att öka kraven på medlemsföretagen och branschen i sin helhet. Vi hoppas förstås att en auktorisation ska underlätta för kunderna när de väljer HR-konsulter", säger Ann-Charlotte Haglund, ordförande i HRK.

"I förlängningen hoppas vi på att en auktorisation kommer att bli ett skall-krav när offentlig sektor går ut och upphandlar HR-tjänster. Det finns redan ett antal kommuner som ger högre poäng i sina upphandlingar om man är medlem i HRK"

Yvig bransch

Floran av HR-konsulter växer ständigt och det är svårt att få ett riktigt grepp om branschen. Det finns en handfull stora bemanningsföretag, ett tjugotal medelstora HR-konsulter och hundratals ensam- eller tvåmans konsulter.

Bara de företag som svarar upp mot auktorisationskraven och klarar en granskning av en utomstående och oberoende metodnämnd får auktorisation.

Metodnämnden kontrollerar bland annat att företagen använder sig av vetenskapligt vedertagen metodik när det gäller arbetssätt och andra arbetsverktyg som exempelvis tester. Detta såväl när det gäller rekrytering som utveckling och avveckling av personal.

Mognad och vetenskapliga metoder

Human Resource befinner sig i en mognadsprocess. Det gäller såväl företagens egna personal/ HR-avdelningar som inhyrda konsulter.

Inriktningen blir mer och mer att HR ska stödja affärsverksamheten. Som i så många andra fall är det USA som leder utvecklingen. Där fokuserar man starkt på att följa upp insatser inom HR-området för att utvärdera effekterna i ekonomiska termer. Då blir det också mycket betydelsefullt att man använder ett arbetssätt och en metodik som är möjlig att utvärdera.

Företagsledningen vill kunna se mätbara effekter av satsningar på personalen för att kunna räkna hem investeringen. Det har blivit allt dyrare att rekrytera och allt viktigare att utveckla den befintliga personalstyrkan. De flesta svenska företagsledare ser de mänskliga resurserna som avgörande för organisationens framtid. En felrekrytering kan i vissa fall vara skillnaden mellan succé och konkurs.

Begreppet ROI, Return of Investment, hörs allt oftare också i HR-sammanhang och när företagen anställer personalchefer ska dessa kunna räkna på nyckeltal för personalkostnader och påvisa mätbara effekter i de satsningar inom personalutveckling som genomförs.

Företagens metodik granskas

De företag som auktoriseras och är medlemmar i HRK förbinder sig att följa HRKs etiska regler och metod- och testpolicys.

"Auktorisation ska medverka till att kunden ska känna sig trygg med att det anlitade företaget håller god kvalitet i utförda uppdrag, har en stabil ekonomi och därmed uthållighet att genomföra uppdraget samt är etablerat på marknaden och följer de etiska krav som genomsyrar branschen", säger Ann-Charlotte Haglund.

Auktorisation kan, av HRKs styrelse, beviljas företag som i huvudsak arbetar inom något eller flera av följande områden:


  • Rekrytering

  • Utveckling

  • Avveckling av medarbetare

Auktorisationen ska medverka till att kunden/uppdragsgivaren ska känna sig trygg med att det anlitade företaget har:


  • en stabil ekonomi och därmed uthållighet att genomföra uppdraget

  • för ändamålet lämpliga metoder används

  • som användare av olika metoder en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap samt att metoden behandlas på ett etiskt riktigt sätt

  • uppföljning och regelbunden utvärdering av de metoder som används

  • god kvalité i utförda uppdrag

Arbetet med att auktorisera gamla och nya medlemmar sätter nu igång för fullt.

Vill du veta mer om HRK? Gå in på HRKs hemsida www.hrk.org

Frågor besvaras av Ann-Charlotte Haglund, Ordförande i HRK. Telefon 0708- 43 35 68. Fotografi på Ann-Charlotte Haglund finns att hämta på HRKs hemsida

www.hrk.org.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­