Svenska Teknik&Designföretagen

Branschkommunikén 2015: Stark tillväxt i teknikkonsultbranschen men ansträngd lönsamhet

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 14:30 CEST

Bild: Omsättningen i branschen

Branschkommunikén är en av Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads-rapporter över branschen för arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings-verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar utveckling och nyckeltal i branschen samt en lista över de 100 största koncernerna i Sverige.

Stark tillväxt i teknikkonsultbranschen men ansträngd lönsamhet

– Den uppsida vi ser är en växande bransch i stark tillväxt. Branschen har fler företag, större omsättning och fler medarbetare nu än för ett år sedan. Arkitekterna, teknik- och industrikonsulterna påverkar mer än tio procent av Sveriges BNP, säger Magnus Höij vd på Svenska Teknik&Designföretagen.

– Den nedsida vi ser är låga vinst- och rörelsemarginaler för branschen, trots goda tider. Debiteringsgraden är hög men prisutvecklingen hänger inte med, vilket hämmar företagens lönsamhet. Det är en svår ekvation i en alltmer digitaliserad och globaliserad värld, säger Magnus Höij.

Teknikkonsultbranschen fortsätter att växa. Totalt omsatte branschen 74,5 miljarder kronor under 2014. Omsättningen i Sverige var 60 miljarder kronor, fördelat på 11 300 företag. Det är en ökning i Sverige med sex miljarder kronor jämfört med 2013 års siffror. Verksamheten i de utländska dotterbolagen motsvarar 14,5 miljarder kronor.

Personalstyrkan växte till 65 000 medarbetare under 2014, utländska dotterbolag inkluderade. I Sverige sysselsatte branschen 51 000 medarbetare, vilket innebär en ökning med 5 000 medarbetare jämfört med 2013.

Trenden att de stora koncernerna blir allt större och att andelen mellanstora företag minskar i takt med konsolideringen håller i sig. Största förvärvet hittills i år är Swecos förvärv av Grontmij. Sweco behåller positionen som största svenska koncern medan ÅF är störst på den svenska marknaden.

Nyckeltal för branschen

  • Antal företag i branschen i Sverige: 11 300
  • Omsättning för branschen: 74,5 miljarder kronor, utländska dotterbolag inräknat
  • Omsättning i Sverige: 60 miljarder kronor
  • Antal medarbetare: 65 000, utländska dotterbolag inräknat
  • Antal medarbetare i Sverige: 51 000
  • Omsättning per anställd: 1 146 kkr, utländska dotterbolag inräknat
  • Omsättning per anställd i Sverige: 1 176 kkr
  • Genomsnittlig vinstmarginal för de 300 största företagen: 5,6 procent
  • Genomsnittlig rörelsemarginal för de 300 största företagen: 5,9 procent


Kontakt

Magnus Höij, vd, 08-762 67 05

David Cramér, marknadsanalytiker, 08-762 67 02

För att läsa hela rapporten, gå till:

https://www.std.se/paverkan-o-utveckling/marknadsinformation/branschkommuniken

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se