Svenska Teknik&Designföretagen

BRANSCHKOMMUNIKÉN: Fortsatt expansion och god lönsamhet under 2011

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 15:21 CEST

Lönsamheten i branschen var fortsatt god under 2011. Detta tack vare att byggsektorn fick fart igen samtidigt som industrins efterfrågan tilltog och infrastrukturinvesteringarna fortsatta att öka. Omsättningen i branschen var knappt 54 mdr kr och antalet anställda 46 000. Vinstmarginalen för hela branschen var 9,4 %, en ökning från 8,8 % året innan. Rörelsemarginalen var 8,5 %. Arkitektföretagen och industrikonsultföretagens vinstmarginaler ökade medan teknikkonsulternas vinstmarginal minskade en aning.

Vinstmarginalen för hela branschen ökade under 2011 till 9,4 %. Motsvarande siffra för de 300 största företagen var dock lägre, 7,8 %. En liten minskning från 2010 då den var 7,9 %. Slutsatsen av detta är att småföretagen haft en förbättrad lönsamhet under året, medan de större företagens lönsamhet förblivit i princip oförändrad. Utvecklingen under 2012 har varit relativt god. Inte minst teknikkonsulterna går som tåget. Industrikonsulternas orderläge har varit starkare än väntat, med tanke på utvecklingen i omvärlden. Arkitekternas orderläge har försämrats då byggsektorn bromsat upp. Rekryteringsbehovet är fortsatt stort. Bland industri- och teknikkonsultföretagen behöver nästan alla nyanställa. Ungefär hälften av arkitektföretagen signalerar att de behöver nyanställa.

I den återkommande rankningen över de 200 största företagen har inga stora förändringar skett i toppen. Branschens företag med störst omsättning under 2011 var 1. Sweco, 2. ÅF, 3. WSP,
4. Semcon och 5. Epsilon.

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och  industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 700 företag med 32.500 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se