Svenska Teknik&Designföretagen

Branschöversikten 2012

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 12:29 CET

Branschöversikten är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande kartläggning av branschen för teknik- och industrikonsulter samt arkitekter. Förutom uppgifter om omsättning, antal anställda och flera nyckeltal listas även de 300 största företagen i Sverige och Europa, de 100 största företagen i Danmark, Norge och Finland samt de 18 största på Island. Vidare listas de 50 största teknikkonsulterna inom industriteknik i Sverige samt de 50 största arkitektgrupperna i Sverige och Europa. Branschöversikten publiceras årligen i december, på svenska och engelska.

Branschen fortsätter att växa

2011 var ett starkt år och lönsamheten i branschen förbättrades ytterligare. Vinstmarginalen för de 300 största koncernerna ökade till 8,1 %, från 7,9 % året innan. Utvecklingen fortsatte i samma riktning även under första halvan av 2012. Efter sommaren kom dock lågkonjunkturen i omvärlden till slut även till Sverige. Tjänstesektorn och teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretagen har fått känna på effekten av den. Mot slutet av hösten har avmattningen blivit märkbar och utsikterna för 2013 är betydligt dystrare än de var i början av 2012.

Branschen omsatte omkring 53 miljarder kronor under 2011 och sysselsatte 46 000 personer. Omsättningen per anställd i hela branschen var 1 052 kkr. Den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela branschen var 8,2 %. Även vinstmarginalen var 8,2 %.

Konsolideringstrenden på marknaden har fortsatt. Både i Sverige och runt om i Europa. Sweco gjorde ett stort förvärv i Finland i början av året, då man köpte Finnmap Consulting Group. ÅF gjorde flera förvärv under året. I november köpte man Epsilon med 1 400 anställda. Sweco är fortfarande den största teknikkonsultkoncernen i Sverige, sett till omsättning. Men ÅF har efter årets förvärv närmat sig och passerat Sweco när det gäller antalet anställda. Även på arkitektsidan blir de stora företagsgrupperna större. Tengbom har gjort flera förvärv de senaste åren, Sweco Architects har också blivit större. White Arkitekter är dock fortfarande störst.

Inför publiceringen av årets Branschöversikt har STD-företagen sammanställt en film med en kort introduktion av David Cramér, rapportens författare, följt av en intervju med Monica von Schmalensee, vd på White Arkitekter.

Följ länken nedan för att komma till filmen:

https://vimeo.com/55783483

Svenska Teknik&Designföretagen

För att beställa rapporten, gå till: www.std.se


Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och  industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 700 företag med 32.500 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se