Svenska Teknik&Designföretagen

Branschöversikten 2013 - kartläggning av arkitekt- och teknikkonsultbranschen

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 07:00 CET

Branschen fortsätter att växa

Branschen fortsätter att växa. Den omfattar 10 800 företag som i Sverige omsätter 52 miljarder kronor och sysselsätter 44 000 medarbetare. Dessutom omsätter svenska koncerner ca 8
miljarder i utländska dotterbolag med drygt 8 000 anställda. De senaste årens
positiva utveckling av lönsamheten i branschen har bromsats upp en aning under
2012 och ännu mer under 2013. Den genomsnittliga vinstmarginalen för de 300
största koncernerna var 7,6 % under 2012, mot 8,1 % under 2011. Allt tyder på
att lönsamheten under 2013 fortsatt att försämras för att möjligen förbättras
igen under 2014.

Branschen omsatte omkring 60,5 miljarder kronor under 2012/13 och sysselsatte 52 000
personer. Av dessa var omkring 21 000 sysselsatta i industrikonsultsektorn.
Resterande 31 000 medarbetare var sysselsatta i bygg- och anläggningssektorn,
varav ca 6 400 i arkitektföretag. Av de 60,5 miljarder kronorna representerade
ca 8 miljarder och 8 200 medarbetare svenska koncerners verksamhet utomlands. I
Sverige omsätter branschen således lite drygt 52 miljarder kronor och sysselsätter
kring 44 000 medarbetare. Lejonparten av den utländska verksamheten står Sweco,
ÅF och Semcon för.

Omsättningen per anställd i hela branschen (10 800 företag) var 1 163 kkr. Den
genomsnittliga rörelsemarginalen för hela branschen var 8,5 %. Vinstmarginalen
(resultat efter finansiella poster) var 11,2 %. De 300 största företagen i
branschen omsatte 2012/13 nästan 54,5 miljarder kronor och sysselsatte 46 900
medarbetare. Den genomsnittliga omsättningen per anställd bland de 300 största
företagen var 1 162 kkr. Den genomsnittliga rörelsemarginalen var 8,2 %, samma
som förra året. Den genomsnittliga vinstmarginalen (räknat på resultatet efter
finansiella poster) var 7,6 %, jämfört med 8,1 % året innan.

 

Inför publiceringen av årets Branschöversikt har Svenska Teknik&Designföretagen intervjuat
Tomas Carlsson, koncernchef på Sweco, om köpet av Vectura, Swecos utveckling
och planer för framtiden. Se filmen här: https://vimeo.com/82181081

I rapporten rankas bland annat de 300 största företagen i branschen i Sverige, de
300 största företagen i Europa, de största företagen i de nordiska länderna och
de största arkitektgrupperna.  

För att beställa rapporten, gå till: www.std.se


Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 715 företag med cirka 35.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se