Svenska Teknik&Designföretagen

Branschöversikten från Svensk Teknik och Design

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 06:00 CET

De svenska arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretagen har haft ett mycket bra år under 2008, vilket också speglar sig på den europeiska rankingen. Av Europas 300 största arkitekt- och konsult­företag, räknat efter medelantal anställda, är 23 svenska!

Bland de hundra största europeiska konsultföretagen placerar sig SWECO, ÅF, Semcon, Teleca, Epsilon, Rejlergruppen, Flygfältsbyrån (som köpts av danska COWI under 2009), Tyréns samt Vattenfall Power Consultant. Bland Europas största arkitektföretag behöll White Arkitekter sin sjunde plats och SWECO Architects placerade sig på en 12:e plats. Även Tengbom och Temagruppen placerar sig på topp 50-listan.

Nordens största konsultföretag är fortfarande finska Pöyry Group följt av danska Ramböll Group. Europalistan toppas liksom föregående år av franska Altran Technologies, engelska WS Atkins och holländska Arcadis Group.

2008 blev ett nytt rekordår

2008 blev ännu ett rekordår för sektorn. De långa orderstockarna medförde att de höga beläggningsgraderna i vid utsträckning kunde bibehållas året ut trots finanskris, lågkonjunktur och allmän pessimism. Bilden är dock inte entydig, industriteknikkonsulterna drabbades tidigt av det starka efterfrågetappet, framförallt inom bilindustrin. 2008 blev också vändningens år. Under hösten 2008 och våren 2009 vände de senaste årens positiva utveckling nedåt. Orderläget försämrades och priserna pressades under hela 2009. Under 2010 förväntas dock den utvecklingen plana ut och eventuellt vända svagt uppåt igen.

Den totala omsättningen inom sektorn uppgick 2008 till ca 43 miljarder och antalet anställda till knappt 43 000. Den genomsnittliga vinstmarginalen för hela sektorn uppgick till 7,4 %, mot 6,8 % 2007.

Branschöversiktens innehåll

Branschöversikten innehåller beskrivningar av utvecklingen på marknaden i Sverige, Norden och Europa, nyckeltal samt rankinglistor över de största företagsgrupperna. Under januari 2010 publiceras även en engelsk version.

För mer information om och beställning av rapporten, besök: http://www.std.se/web/Branschoversikten.aspx

För ytterligare upplysningar kontakta gärna:

David Cramér, Svensk Teknik och Design
tel: 08-762 67 02  
david.cramer@std.se
www.std.se

STD Svensk Teknik och Design är bransch- och arbets­givar­organisationen för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Verksamheten inriktas på företagens kärnfrågor - synlighet, affärsavtal, löne- och anställningsvillkor samt kompetens­u­t­veckling och förnyelse. Svensk Teknik och Design har ca 740 medlems­företag med drygt 28 000 anställda. STD ingår i Almega, som representerar ett 60-tal branscher och i tjänstesektorn är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.