Stockholm International Water Institute (SIWI)

Branschöverskridande samarbete mellan textil- och läderföretag ger riktlinjer för renare vatten och miljö

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 09:52 CEST

Idag lanserar 32 svenska textil- och läderföretag tillsammans med Stockholm International Water Institute (SIWI) resultatet av ett unikt, branschöverskridande samarbete som syftar till att förbättra miljön och arbetsförhållanden nedåt i leverantörskedjorna.

Under namnet Sweden Textile Water Initiative (STWI) har företagen tillsammans med SIWI arbetat fram gemensamma riktlinjer för vatten- och kemikaliehantering att använda gentemot sina leverantörer; textil- och läderproducenter främst i Asien. Lanseringen sker vid ett möte hos Indiska Magasinet AB i Stockholm idag.

-    Vi vill gärna visa att det går att åstadkomma stora förändringar när man går samman och arbetar inom en hel bransch, säger Karin Lexén på Stockholm International Water Institute (SIWI). Det är också ett bra exempel på ett fruktbart samarbete mellan företag och vattenexpertis.

Initiativet syftar främst till att minska skadlig påverkan på vattenmiljön i produktionsländerna, men också till att förbättra arbetsmiljön i underleverantörsleden. Fokus ligger på förebyggande arbete, genom bättre vattenhushållning och vattenrening, och genom att byta ut miljöfarliga kemikalier. Riktlinjerna är uppdelade i tre olika nivåer för att ge textil- och läderproducenterna stöd och motivation att själva driva en kontinuerlig förbättring. De svenska textil- och läderföretagen hoppas att den gemensamma satsningen ska underlätta för leverantörerna.

Ett sammanfattande dokument över riktlinjerna finns tillgängligt på www.stwi.se

Sweden Textile Water Initiative (STWI) startade 2010 som ett samarbete mellan svenska textil- och läderföretag och Stockholm International Water Institute (SIWI). I nuläget är 32 företag medlemmar i projektet. Samarbetet syftar till att skapa en bättre vattenhantering, från tråd och hud till färdig produkt. Arbetsgrupper har skapats kring ämnen som produktionsteknik, vattenrening, och föroreningsproblematik för att utarbeta gemensamma riktlinjer för vatten- och kemikaliehantering att använda i samarbetet med sina leverantörer.