Meag Va-System AB

Branschorganisationen Svensk Betong belyser de många fördelarna med naturmaterialet betong.

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2015 16:55 CEST

Branschorganisationen Svensk Betong beskriver betongens i många fall överlägsna egenskaper i en nyligen framtagen skrivelse. ”Vi måste sluta experimentera med vår infrastruktur” heter skrivelsen som fokuserar på fördelarna med detta material i va-lösningar. Här konstateras att föreskrivande av betong är ett aktivt val som många projektörer och beställare gör. Skälen som anges är många bland annat att det är naturligt, miljövänligt och rekommenderat att föreskriva vid kvalitativa lösningar för va.Ledningsbyggande med betongrör ger också enkel hantering anpassad för verktyg och maskiner vilket ger en sundare arbetsmiljö som uppskattas av entreprenörerna. Det framgår i skrivelsen att rören ligger still, är vattentäta och kräver mindre omfattande slutkontroll. Det är helt enkelt en säker investering i ett tryggt och känt material med lång livslängd och god ekonomi.

Vidare står att läsa att betong håller i minst hundra år och att det ställer stora krav på modernt ledningsbyggande. Här framförs också att det är bättre anpassat än ett flexibelt material när det gäller att uppfylla kraven på effektivt byggande, inbyggd styrka och hög beständighet. Detta naturmaterial som är tillverkat av berg och gjutet till berg tål tuffa förhållanden, deformeras inte, har litet eller inget underhållsbehov och ger lägre miljöpåverkan. Transporter av fyllningsmassor minskar eftersom uppgrävda massor kan återanvändas. Detta är ett axplock ur denna skrivelse och mer att läsa om betongens fördelar finner du på Meag Va-systems hemsida, www.meag.se

Meag Va-system är branschens enda specialist på va-lösningar i betong som hjälper dig att välja de bästa förutsättningarna för vår infrastruktur och miljö.

Meag Va-system AB är ett familjeföretag med tillverkning av betongprodukter på fyra orter i Mellansverige. Sedan decennier hjälper vi yrkeskunderna i vår bransch med produkter och goda råd som bidrar till innovativa lösningar för va-system i betong. I vår roll som specialisten på va-system medverkar vi kontinuerligt till att säkerställa kvalitativa avloppsanläggningar åt våra uppdragsgivare.
Många av de professionella aktörerna i vår bransch vet att det lönar sig att vända sig till en specialist. En engagerad partner som verkligen har kompetens och erfarenhet inom områdena leda, magasinera och rena vatten.

Hemsida: www.meagvasystem.se