Trade Promotion Förlag AB

Branschtidningen nord emballage först i Sverige med CO2 beräkning

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 11:23 CET

Världens äldsta branchstidning inom förpackningsområdet är svensk. Redan år 1934 bildades förlagan till tidningen nord emballage, då som Svensk Emballage & Förpackningstidskrift. Tidningen är dock allt annat än ålderstigen. Under 2000-talet har man till exempel varit först med en enkel form av tryckt elektronik på första omslaget (år 2006) och nyligen var man även först med att ha det svenska företaget Rolling Optics avancerade optiska etikett på första sidan. Som första tidning i Sverige, och kanske i Norden, har man nu låtit göra en CO₂ beräkning.

-          Det är naturligtivs intressant att veta vilka utsläpp tidningen genererar, inte minst eftersom vi ofta granskar det ansvar som förpackningsbranschen tar för att minska  koldioxidutsläppen. Då känns det bra att veta på vilken nivå vi själva befinner oss, kommenterar Bo Wallteg, som är delägare i och chefredaktör för nord emballage.

-          På senare år har det inte minst utomlands, och då tänker jag speciellt på Storbritannien, varit mycket populärt att CO₂ märka olika produkter. Stora detaljhandelskedjor som Tesco har talat om att märka alla sina produkter, och om det ska vara någon mening gentemot konsumenterna med en märkning krävs det nog som jag ser det att allt är märkt, annars finns det inget att jämföra med, och då säger en utsläppssiffra inte mycket.

-          Att alla som producerar en vara har koll på utsläppen är samtidigt viktigt. Att veta nivån och att få en insikt i vad man kan göra för att minska utsläppen är en nödvändig faktor om vi ska kunna nå utsläppsmålen. Att kommunicera det till konsument är inte nödvändigtvis lika viktigt.

Stockholmsbaserade Innventia AB är ett av de världsledande forsknings- och utvecklingsföretaget inom papper och massa, grafiska media och förpackning och det är deras brittiska dotterbolag Innventia Edge som har bedömt nord emballage och kommit fram till att varje tidning, som normalt har 68 sidor, genererar 105 gram CO₂. Beräkningen har gjorts på produktionen av tidningen, från papperbruk via tryckeri, läsare och kvittblivning. I beräkningen finns inte redaktionens resor, uppvärmning och belysning av kontor med mera.

-Det är glädjande att Innventia Edge fått göra detta pinonjärarbete i Sverige för Nord Emballage och naturligtvis särskilt roligt att det är en förpackningstidning.   I en informationsvärld som alltmer digitaliseras är det viktigt att känna till sin tidskrifts miljöprofil . Det är också en förutsättning för att kunna förbättra sig. Kanske vi nu också får en intressant diskussion om fotavtrycket mellan förpackningen i sig och att läsa om den.  säger Kennert Johansson på Innventia AB.

- Det känns bra att ha genomfört den här kontrollen, säger Bo Wallteg. Det visar sig att det inte handlar om några stora utsläpp. Vill vi nå lägre är de enda realistiska åtgärderna att se på alternativa papperskvaliteter, produktionen av papper är det som dominerar CO₂ resultatet, eller att gå ner i antalet sidor samt att minska upplagan.

- Vi erbjuder även tidningen i  en e-version till våra prenumeranter, och det kan i vissa fall vara en väga att gå för den miljömedvetna läsaren men det är ingen självklarhet. Innventia har tidigare gjort jämförelser mellan en tryckt dagstidning och samma tidning i e-version, och kommit fram till att det inte är självklart att det är mer miljöanpassat att läsa den på nätet. Det har bland annat att göra med hur länge man läser e-versionen.

- Eftersom vi är först med det här vet vi inte om vi är bra eller dåliga. Förhoppningsvis kommer andra tidningar att följa efter så att vi får något att jämföra med. Vi kan dock konstatera att det inte är något dramatiskt CO₂ utsläpp som nord emballage genererar. Förhoppningsvis kan vi motivera den genom att vi förmedlar värdefull information till förpackningsbranschen, information som branschen har nytta av sitt kontinuerliga arbete för att bli ändå bättre. Sedan början av 1990-talet har förpackningsbranschen genomgått ett stålbad som gör att den i dag utan att skämmas kan säga förpackningar snarare är en resurs i samhället än en resursförbrukare.

Tidningen nord emballage är troligen världens äldsta förpackningstidning. Den startades redan år 1934 och har sedan dess get förpackningsindustrin och dess kunder det senaste från branschen. Åldern till trots är tidningen mycket aktiv, både i tryckt form och via nyhetssidor på nätet som uppdateras dagligen. www.packnyheter.se och www.rfidnews.se har hundratals unika läsare dagligen. nord emballage ligger också bakom byggandet av det nya förpackningsklustret/nätverket PackBridge med bas i Skåne och med stöd av Region Skåne.