Stockholms Läns Landsting

Bravida får sköta teknisk drift av Södertälje sjukhus och Lövstalunds behandlingshem (Locum)

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 16:56 CEST

Locum har nu avslutat upphandlingen för teknisk förvaltningsentreprenad av Södertälje sjukhus och Lövstalunds behandlingshem. Uppdraget går till Bravida Stockholm AB. Totalt är nu 97 % av fastighetsdriften i Stockholms läns landstings lokaler upphandlad i konkurrens på den öppna marknaden. Kostnaderna för drift och skötsel har sänkts med 30 % sedan upphandlingarna inleddes.

– Upphandlingar av tekniska förvaltningsentreprenader i konkurrens är ett instrument för att uppnå kvalitet, effektivitet och rätt pris på den service som hyresgästerna efterfrågar och fastigheterna kräver. Högt ställda krav på entreprenörens organisation och kompetens har varit av avgörande betydelse i anbudsvärderingen, säger Locums VD, Ingemar Ziegler i en kommentar till affären.
Nytt för den aktuella upphandlingen är att nu ingår även underhåll av installationstekniska system, förutom drift av fastigheterna. Entreprenaden omfattar drift och underhåll av installationstekniska system på en yta av drygt 65 000 m².

De nya avtalen för Södertälje och Lövstalunds behandlingshem träder i kraft den 1 december 2004 och sträcker sig fram till den 30 november 2009 till en kostnad av 15 miljoner kronor.

Ytterligare information:
Ingemar Ziegler, VD för Locum AB, 08-690 70 01, 070-484 70 01
Tommy Hoff, vVD/informationsansvarig, 08-690 76 77, 070-484 46 77
Björn Ekström, Teknisk direktör, 08-690 70 79, 070-484 70 79
Roger Wännström, Fastighetschef, 08-690 70 51, 070 484 70 5