StreamServe AB

Bravida kommunicerar för framtiden med StreamServe EDP

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:08 CET

StreamServe® Enterprise Document Presentment™ hjälper ett av Skandinaviens största installations- och serviceföretag att stärka sin affärskommunikation och utveckla sin fakturaprocess med e-faktura och ett elektroniskt arkiv på Internet.

Stockholm, 7:e mars 2006 - Bravida är ett av Skandinaviens största installations- och serviceföretag och levererar framtidsinriktade lösningar inom el, rör, ventilation och säkerhet. Bravida använder StreamServe EDP för elektronisk fakturering och ge sina kunder tillgång till fakturor via ett elektroniskt arkiv samt reducera kostnader. Bravida arbetar aktivt med att förbättra kundnöjdheten och IT, av vilket StreamServe EDP är en central del, ska vara ett stöd till Bravidas anställda inom hela koncernen för effektiv kommunikation med kunder.

”StreamServe EDP är en av hörstenarna i vår IT arkitektur, som baseras framförallt på Agresso, vårt affärssystem,” säger Petter Håkanson, Informationschef på Bravida. ”Utan StreamServe skulle Bravida avsevärt reducera möjligheten att kommunicera kostnadseffektivt med våra kunder via personliga affärsdokument, oavsett distributionssätt. Med StreamServe EDP kan vi förlänga affärsprocessen den sista biten ut till kund och förvandla statisk information i affärssystemet till interaktiv kundkommunikation, vilket är strategiskt viktigt för oss som företag.”

”Bravida utvecklar nu en central lösning för att hantera affärsprocesser och affärskommunikation,” fortsätter Petter Håkanson. ”Kraven på lösningen är att den ska vara kostnadseffektiv samt stödja våra nuvarande och framtida kommunikationsbehov. Vi går från fem affärssystem till en central plattform, vilket ger oss stora kostnadsbesparingar.”

Bravidas kunder i Danmark ges nu möjligheten att få en elektronisk faktura (OIO XML) istället för en pappersfaktura. Från start har Bröndby kommun kopplat sig mot e-fakturatjänsten. Fler kommuner och statliga instanser är på väg att följa efter. I Danmark finns också ett lagstadgat beslut om en standard för e-faktura i offentlig sektor.

”Fördelarna med e-faktura blir på sikt påtagliga både för mottagande och sändande företag,” säger Petter Håkanson. ”Vi får minskade portokostnader, undviker manuell hantering av utgående post, mottagarna nås också snabbare och lagringen blir enklare. Vi ser att intresset växer i Sverige och Norge, också i den privata sektorn. Lösningar för e-faktura kan definitivt komma att bli aktuella på dessa marknader.”

Det krävs idag att företag lever upp till säkerhetskrav och informationskrav från bland annat EU. Kraven vad gäller e-faktura skiljer sig länder emellan.

”StreamServe ser till att Bravida klarar de nya EU-reglerna. StreamServe används sedan tidigare för EDI-fakturor och för att verifiera inkommande fakturor från leverantörer.”

Lösningen ger också den kontrollmöjlighet och den säkerhet Bravida behöver för en effektiv och smidig kundkommunikation. Idag hanterar Bravida över en miljon fakturor per år i Norden, både ingående EDI fakturor samt utgående pappersfakturor.

”Eftersom lösningen stödjer våra affärsprocesser inom fakturahantering kan vi behålla fokus på företagets kärnerbjudanden,” säger Petter Håkanson.

I Norge planerar Bravida för att på sikt ge sina kunder möjligheten att se sina fakturahandlingar i ett elektroniskt arkiv. Fakturatransaktioner blir därmed möjliga att följa upp via Internet på ett enkelt sätt. Denna satsning på ökad kundservice beräknas minska antalet supportsamtal till företaget.

”Vi beräknar att det kan minska antalet supportsamtal med 20 till 40 procent eftersom kunden själv kan se fakturainformation vid behov. Även nedlagt arbete per inkommande supportsamtal kan minska rejält då vi tidigare förvarade fakturor i pärmar, istället för att ha dem sökbara på skärm,” avslutar Petter Håkanson.

Om Bravida
Bravida är Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag med drygt 8 200 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installlation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på fler än 150 orter i Sverige, Norge och Danmark.

Maria Wasing
Nordic Marketing Manager StreamServe
Direkt: +46 (0) 8 686 85 34 Mob:+46 (0) 70 686 85 34
maria.wasing@streamserve.com

StreamServe Enterprise Document Presentment (EDP) gör det möjligt för världens ledande företag att kommunicera effektivt med sina kunder, partners och leverantörer genom att automatiskt skapa och presentera dokument med valfritt format och distributionssätt. StreamServes EDP-lösningar hjälper fler än 4400 kunder i 130 länder att presentera ett rikt utbud av skräddarsydda affärsdokument – interaktiva, elektroniska eller på papper. Bland kunderna finns BMW, Posten, SEB, China Light & Power, Circuit City, Coca-Cola Enterprises, DaimlerChrysler Bank och ING. StreamServes huvudkontor ligger i Burlington, Massachusetts, USA. Företaget är grundat i Sverige har 15 kontor runt om i världen.

StreamServe®, the StreamServe logo, StreamServe EDP, and "How Does Your Company Present Itself?" are all trademarks of StreamServe Inc. Some software products marketed by StreamServe Inc. and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Other marks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. ©StreamServe Inc. 2006