Bravida

Bravida utför installationerna av el, ventilation och sprinkler i Täby Centrum

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 13:21 CET

Bravida kommer projektera och installera el-, ventilations- och sprinklerlösningen i en av Sveriges största gallerior - Täby Centrum, norr om Stockholm. Det totala ordervärdet är cirka 81 miljoner kronor och gäller den södra utbyggnaden på cirka 60 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea).

Täby Centrum genomgår just nu en omfattande ombyggnation och utbyggnad: 160 butiker blir 230 och centrumet växer med ytterligare 30 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Som mest kommer ett 40-tal medarbetare från Bravida vara sysselsatta med planering och installation.

– Vi ser verkligen fram emot samarbetet tillsammans med Strabag. Vi kommer utföra planering och installation inom tre discipliner vilket gör att vi får bra förutsättningar att utvecklas tillsammans i det här spännande projektet, säger Filip Bjurström, divisionschef på Bravida.

Täby Centrum har ambitiösa miljömål och det är viktigt att nå upp till en hög Breeam-gradering*, målsättningen är att nå nivån ”Very Good”.

– För projektet är det av högsta vikt att vi under hela bygg- och installationsprocessen fokuserar på miljömålen och genomför byggnadsprojektet på ett miljömässigt bra sätt. Här har Bravida en viktig roll, säger Peter Strand, projektchef Strabag.

Arbetet startar omedelbart och beräknas vara färdig hösten 2013. Ägare är Unibail-Rodamco och totalentreprenör är Strabag.

* BREEAM är ett av de äldsta miljöklassningssystemen och har använts för att certifiera drygt 115 000 byggnader, huvuddelen av dessa finns i Storbritannien. Systemet har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de internationella systemen i Europa.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Filip Bjurström, divisionschef Bravida, 070-202 2220
Patrik Guné, regionchef ventilation, 072-226 7302
Stefan Danielsson, regionchef el, 070-569 1814

Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs och ventilation och erbjuder allt från design och projektering till installation, drift och underhåll. Bravida finns representerade på drygt 150 orter i Sverige, Norge och Danmark. www.bravida.se