Armémuseum

Breaking the Silence - Israeli soldiers talk about the occupied territories

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 16:44 CET

En grupp israeliska soldater som tjänstgjort på ockuperat palestinskt territorium bildade i mars 2004 organisationen Breaking the Silence. Organisationens mål är att skildra och belysa de dilemman en soldat ställs inför i den pågående konflikten.
En av uppgifterna är att samla in vittnesmål från värnpliktiga, berättelserna publiceras i skrifter som organisationen ger ut. En kvinnlig soldat som tjänstgjorde i Hebron delger sina tankar:

 -  Å ena sidan är man frustrerad över de judiska bosättarna som ställer till problem och är skälet till att vi soldater finns här. Å andra sidan kan man bli arg på araberna som dödar våra kompisar och de ser verkligen till att du inte får en lugn stund. Det slutar med att man hatar alla.
Utdrag ur en berättelse från en kvinnlig furir som tjänstgjort i Nahal-enheten, Hebron

Förutom skrifter om betraktelser från sin tjänstgöring, reser medlemmar från organisationen runt i världen och berättar sina erfarenheter om soldatvardagen i kombination med en utställning som består av ca 100 fotografier och texter från områden och miljöer där de verkat.

Två israeliska soldater på plats – tillfälle till intervjuer
Yehuda Shaul och Itamar Shapira som båda har tjänstgjort som soldater på ockuperad mark, finns tillgängliga för intervjuer under hela utställningsperioden, kontakta Helena Martinsson. Intervjuerna sker på engelska.

För mer information kontakta
Andreas Ohlsson, projektledare, andreas.ohlsson@armemuseum.se tel 08-5195 63 26
Helena Martinsson, pressansv, helena.martinsson@armemuseum.se tel 08-5195 6342
Caroline Källner eller Viktoria Myrén, pressansvariga, Diakonia tel 0734-421484

Utställningen är ett samarbete med Diakonia, Kristna Fredsrörelsen och Svenska Kyrkan med ekonomiskt stöd av SIDA, Folke Bernadotteakademin

Det här är Armémuseum


Armémuseum är ett historiskt och dagsaktuellt museum som skildrar Sveriges historia från vikingatid till nutid med betoning på militärhistoria. Dramatiska scenerier i full skala gestaltar viktiga händelser i svensk historia och spännande föremål visas i modern tappning. De permanenta utställningarna speglar människan och hur vi påverkas i krig, de tillfälliga utställningarna belyser dagsaktuella ämnen.

I museets samlingar finns vapen, uniformer samt 5 000 troféer framförallt från 30-åriga kriget, Trofésamlingen är unik och ingår i ett internationellt kulturarv. Till Armémuseum hör ett arkiv och bibliotek.

Armémuseum ligger på Riddargatan 13, centralt i Stockholm.