Miljödepartementet

Bred expertis i delegationen för hållbara städer

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 14:39 CEST

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade nyligen Peter Örn som ordförande för delegationen för hållbara städer - regeringens särskilda satsning för att Sverige ska ligga i internationell framkant för hållbar stadsutveckling. Nu tillsätts övriga ledamöter i delegationen, med en bred expertis kring hållbart stadsbyggande.

- Jag är väldigt glad att nu kunna presentera alla ledamöter i delegationen för hållbara städer, säger miljöminister Andreas Carlgren. Det är en bred uppställning med några av landets främsta experter inom området, med både konkret erfarenhet av stadsbyggande, överblick över centrala ämnesområden. Den har dessutom kopplingar till näringsliv, exportfrämjande och de andra sektorer som måste samverka för att befästa och stärka den svenska kompetensen.

Till ledamöter i delegationen för hållbara städer utses:

Kommunalrådet Acko Ankarberg, Jönköpings kommun
Projektledare Kerstin Blix, Banverket
Professor Eivor Bucht, Sveriges lantbruksuniversitet
Direktör Kurt Eliasson, SABO
Konsult Stina Fransson
Direktör Anders Hallersjö, Exportrådet
Konsult Anders Larsson, Thetis AB
Enhetschef Stellan Lundberg, ÅF Infraplan AB
Direktör Katarina Pelin, Malmö stad
Professor Ulf Ranhagen, KTH
Divisionschef Lars Reuterswärd, UN-HABITAT
Direktör Jan-Eric Sundgren, AB Volvo
Arkitekt Erland Ullstad, Växjö kommun
Generaldirektör Janna Valik, Boverket
Utvecklingschef Bengt Wånggren, Fastighetsägarna Sverige

Vidare inrättas ett kansli för delegationen för hållbara städer inom Miljövårdsberedningen, med Pernilla Knutsson som kanslichef.

Bakgrund:
Regeringen har initierat en satsning på hållbara städer för att stimulera stadsbyggnadsprojekt som bidrar till förbättrad miljö och minskad klimatpåverkan och samtidigt underlättar svensk miljöteknikexport.
Satsningen ska bidra till att skapa nya svenska skyltfönster för klimatvänligt byggande med miljöteknik och avancerad planering.

En särskild delegation tillsätts för att skapa en nationell plattform för samarbete. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med näringsliv, kommuner, myndigheter, forskningsinstitutioner och andra parter. Regeringen har för avsikt att ge delegationen för hållbara städer i uppdrag att hantera det ekonomiska stödet till utveckling av hållbara städer.

Enligt tidigare beslut har 340 miljoner kronor avsatts för 2009 och 2010 för att finansiera satsningen och delegationens arbete.Kontakt:
Mattias Johansson
Pressekreterare
08-405 22 69
070-950 22 45

Ola Göransson
Dep.sekreterare
08-405 23 64
070-775 23 64

Pernilla Knutsson
Kanslichef för Delegationen
för hållbara städer/
Miljövårdsberedningen
08-405 21 33
070-696 4197
-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om regeringens arbete med hållbart samhällsbyggande (http://www.regeringen.se/sb/d/3358)
Läs pressmeddelande: Peter Örn leder regeringens satsning på hållbara städer (http://www.regeringen.se/sb/d/10905/a/110385)