Svenskt Näringsliv

Bred folkbildning om hur 500 000 nya jobb blir möjliga

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 15:42 CET

Företagen kan och vill vara med och lösa jobbkrisen i Sverige. Men det förutsätter reformer.

Så formulerar medlemmarna i Svenskt Näringslivs Kris- och framtidskommission sig i förordet till det mycket brett distribuerade underlag som nu överlämnas till politiker i regering och riksdag.

Alla rapporter som skrivits under kommissionens drygt ettåriga verksamhet och mängder med vittnesmål och uppfattningar från företagare har samlats på en CD-romskiva. Denna skickas i dagarna ut till omkring sextusen mottagare.

Förutom politiker finns många företagare, opinionsbildare, skolor och andra institutioner med bland mottagarna. Kommissionens förhoppning är att det gedigna underlaget ska bidra inte bara till en bra diskussion om hur det ska bli möjligt att skapa 500 000 nya jobb i Sverige utan också till sådana politiska beslut som gör det möjligt.

Vi skickar gärna materialet. Skriv en rad till någon av oss nedan och ange Din postadress så skickar vi omgående – i förhoppningen att materialet ska kunna inspirera till artiklar och kommentarer.

Kirsten.akerman@svensktnaringsliv.se
Lars.jilmstad@svensktnaringsliv.se

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se